Katoliku Kirik EestisPüha Euharistia ja palveelu

paavstaudientsilRoomas, Püha Peetruse väljakul toimub igal kolmapäeval paavstlik üldaudients, kus Püha Isa kohtub üle maailma kohale saabunud palveränduritega. Sinna tulevad kümned tuhanded inimesed, et võtta vastu paavst Franciscuse õnnistus ning kuulata tema katehheesi. Igal kolmapäeval käsitleb paavst lähtuvalt nädala evangeeliumi tekstistidest ühte olulist teemat, mis puudutab kogu kirikut ja igat katoliiklast. Kolmapäeval,15.novembril käsitles paavst oma katehheesis Püha Missa ja palveelu teemat. Paavst Franciscus selgitas, kui sügava tähendusega on Püha Euharistia ja kui kaunis on pühendada end palves täielikult Pühale Missale. Meie kõik, kes me osaleme Pühal Missal, peaksime esitama endale küsimuse: “Mis on tõeline palveelu?” ...Kas meie palve on tõesti dialoog, personaalne suhe Jumalaga?

“Inimene on loodud selleks, et armastada ja olla suhtes Jumalaga ja teiste inimestega”, selgitas paavst Franciscus. “Tõeline palve leiab aset vaikuse-dialoogis - kahekõnes Jeesusega, Vaid nii jõuavad Jeesuse sõnad meie südametesse. /…./ Ka Jeesus ise, kes ju õpetas meid, palvetas sellisel viisil oma Isa poole. Selliseks vestluseks on vaja alandlikkust, Jumala tundmist ja valmisolekut Teda usaldada.”

Teine oluline küsimus, millele Püha Isa tähelepanu pööras, viitas küsimusele, kas me suhtleme Isaga nagu lapsed, tõelised Jumala lapsed, Issandaga kohtumine on ju tõesti elav kohtumine meie Isaga.

“Aga kui me ei suuda vastata nendele küsimustele jaatavalt, siis on meile alati antud võimalus uuesti sündida. /.../ Alustada uuesti – koos rõõmuga.”

“Tõepoolest, Ta armastab meid ka meie nõrkustes. Jeesus Kristus on meie pattude lepitamise ohver. See kingitus - tõeline rõõmuallikas - antakse meile läbi Euharistia. See on pulmapidu, kus peigmees vastab meie nõrkusele ja samas kutsub meid sarnanema Jumale ja elama temas. See on Euharistia.”

Social button for Joomla