Katoliku Kirik EestisPaavst nimetas 1. septembri palvepäevaks

oliivipuuPaavst Franciscus otsustas nimetada 1. septembri Ülemaailmseks palvepäevaks kogu loodu eest. Palvepäeva võib pidada individuaalselt või kogudustes üheskoos palvetades. Paavst Franciscus paneb kõigi inimeste südametele, et see palvepäev oleks sügav ja puudutaks igaühte. Ta palub kogu kristlaskonnal palvetada 1. septembril kogu loodu eest, meie ühise kodu eest, mille Jumal on meie kätte usaldanud. Paavst nendib, et tänane ökokriis ei ole lihtsalt kui moesõna. See on probleem, millel on kaugele ulatuvad juured. Tema sõnade järgi tuleb keskkonna küsimusi vaadata  hoopiski kultuurilisest paradigmast. Ei tasu arvata, et kirikupea propageerib ökokultuuri, kuid ta kutsub elama ökoloogilises kultuuris, mis tähendab, et Jumal usaldas meile ühise kodu ja kõik oleme kutsutud selle eest hoolt kandma.

Paavst kirjeldas oma keskkonnateemalises entsüklikas Laudato Si' linnastumise probleemist ning juhtis tähelepanu igapäevasele raiskamisele. Näiteks visatakse tohutult ära toitu, tehnoloogilisi seadmeid ja keemilisi ühendeid, samas kui nii paljud maailmas elavad puuduses või lausa näljas. See tegevus igapäevases elus peaks olema ka läbimõeldud. Kõik need eelnimetatud teemad on vaid vähesed probleemid meie elukeskkonnas - seda kõike on palju enam ja miks Püha Isa nimetas ühe päeva aastas Kirikus palvepäevaks kogu loodu eest.

 

Social button for Joomla