Katoliku Kirik EestisKus on rist, seal on ülestõusmine

Paavstpalmipuudel“Kristus ei ole rikas mees suure varandusega, vaid vaene, kes ei tea, kelle õlale toetada oma pea.”  "Meie võtame tihti Kristuse risti kui mööblitükki, või eset, mida pelgalt kaelas kanda, ja meie ei tunnista, et Jeesus ohverdas ennast kogu inimkonna pattude ja kurja eest," selgitas paavst Franciscus Roomas paastuaja teisel pühapäeval. Paavst selgitas Jeesuse kirgastumist Tabori mäel: “kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga.” (Mt 17 : 1-3). Ta kirjeldas, et Jeesus Kristus kui kristlase elu kese, kinnitab, et ta on kõigis inimestes - ta särab samuti nendes inimestes, kes kannatavad puudust või valu.

Kuid see Jeesuse kirgastumise sära näitab, et meil on järelikult lootust ja võitu kõige kurja üle. Samas märkis paavst, ja kurvastas, et ta kuuleb sagedasti kaebusi väärkoheldud ja vägivalla all kannatavatest lastest. Ta aga julgustas, et kus on rist, seal on ka ülestõusmine. Tema läbi saavutame võidu patu ja surma üle. “Meie kristlaste lootuse sõnum, mis sisaldab endas ka risti, kutsub pidevalt olema tugev meie eludes.”

“Ärgem unustagem, et Tabori mäel Jeesuse kirgastumise sära iseloomustab ning sümboliseerib meie südame ja mõtte valgustmist. Nii nagu tundsid jüngrid Tabori mäel ja said selgelt aru, kes on nende Õpetaja.”

“See valgussähvatus valgustab kogu tema isiksuse, avab meile kogu Jeesuse elu ja tema saladuse. Ja ta on teel samas Jerusalemma, kus tal tuleb kannatada ja ristisurma läbi jõuda ülestõusmise kirikusesse, millega ta kuulutab, et ta on Messias, Jumala poeg.”

“Ma palvetan ja palun kõigil inimestel palvetada, et kõik kes kannatavad vägivalla all, ärakasutamise pärast või sõjategevuse tagajärjel, et nende karjet võetakse kuulda ning et me ei teeskleks, et seda ei ole olemas ning me ei kuuleks ja tunnistaks nende karjet. Võtkem seda kuulda ja palvetame nende eest.”

Paavst Franciscus kutsus meie paastuaja teekonnal mõistma rohkem patu raskusele ja milline väärtus on ohverdusel, millega Lunastaja on meid päästnud. “Aidaku Neitsi Maarja, kes mõistis Jeesuse kirkust, meil olla koos temaga vaikselt palves ja tuua meie südamesse Jeesuse kirkuse peegeldust isegi kõige pimedamatel hetketel.”

Social button for Joomla