Noored, usk ja kutsumuse äratundmine

paavstaudientsilpuhapeetrusVeebruarikuu alguses ilmus Itaalia nädalalehes Corriere della Sera isa Antonio Spadaro SJ intervjuu paavst Franciscusega. Peamise teemana käsitleti tulevast piiskoppide sinodi, mis toimub 2018. aastal sügisel Roomas ja mille peamiseks keskusteluks on noored, nende usk ja kutsumus ning hea hariduse osutamine noortele. Paavst Franciscus selgitab, et Vatikan püüab hoolikalt ettevalmistada tulevast sinodi, et see oleks tulemuslik ja sinodi töösse oleks kaasatud noori ning nendega tegelevaid inimesi. Eriti neid, kes on kaasteelised noore inimese preestrikutsumuse teekonnal.

Kuidas aga sai võimalikuks, et sinod valis järgmiseks huvigrupiks noored? Paavst selgitas, et viimase sinodi lõpus tehti piiskoppide poolt tegelikult kolm temaatilist ettepanekut. Konsulteeriti ka Euroopa Piiskoppide Konverentsiga (CCEE) ja tekkiski, et Kiriku üheks teemaks, mis vajaks sügavamat ja põhjalikku käsitlust oleks noorte kutsumus. Paavst selgitas intervjuus: „esimeses nõukogus pärast sinodi, kus olin kohal, toimus huvitav keskustelu. Ma lähen alati kohale, kuid ma ei räägi; mulle on oluline kuulata. Mulle on oluline kuulata, kuid ma lasen neil töötada omaette sinodis. Sel moel saan näha, millised teemad kerkivad, millised on ettepanekud ja probleemid ning kuidas nendega tegeleda. Nad valisid viimasel piiskoppide sinodil noorte inimeste teema. Ent mõni rõhutas preestrite hariduse tähtsust. Isiklikult olen väga huvitatud kutsumuse küsimusest.“  Paavst rõhutas, et noorte jaoks, kellel on kutsumus, oleks see nende poolt kaalutletud ning läbivaadeldud valik enne kui nad preestripühitsuse vastu võtavad.  Selleks tuleb saada aga hea haridus, sest paavsti sõnade järgi vaid hea koolitus ja ettevalmistus viib preestriseisuseni, mis omakorda nõuab noorelt pidevat enesega tegelemist ja sisekaemust ehk kutsumuse äratundmist.

„Mõeldes noorte inimese haridusele ja seminatistide koolitamisele, otsustasin lõpliku teema sellisena, nagu see välja kuulutati: „Noored, nende usk ja kutsumuse äratundmine“. Kirik peab saatma noori nende teekonnal küpsuse poole ja ainult kutsumise sügava äratundmise ja kaalutletud valiku abil saavad noored leida tee, mis on avatud Jumalale ja maailmale, “ lisas intervjuus paavst Franciscus.

Paavst rõhutas, et me peame õpetama noori kuulama. See on üks suur probleem ja teema tänapäeva ühiskonnas. „See on oluline, et noorte koolitamisel õpetakse noori inimesi kuulama (nt sh Jumala häält), kuid enne peame meie neid kuulama.“ See on põhjus, miks Püha Isa näeb tulevase sinodi tegevusse noorte kaasamist. „See on Kiriku prioriteet kuulata noori.“

Teine asi, mis paneb paavsti muretsema, on see, et maailmas tekib palju erinevaid haridusasutusi, mis pakuvad head haridust, eriti kristlikku, ning kes samuti pakuvad uusi ja huvitavaid lähenemisi õpetusametis, kuid tihti tabab neid õige varsti pankrott või mõni skandaal.

„Kuid paljud uued ühingud, koolitusasutused või koolid on tõeliselt head ja teevad tublit tööd,“ nentis paavst Franciscus. Ja ta ärgitab eriti piiskoppe selle teemaga tegelema, sest tihti on näha, et hea haridusasutuse taga on just grupp piiskoppe. 

Need eelnevalt paavsti poolt tõstatatud küsimused ootavad vastuseid tulevaselt sinodilt 2018. aastal. 

Püha Isa ootab väga järgmist Ülemaailmset Noortepäeva Panamas 2019. aasta jaanuaris, mille keskseks teemaks on pühendumine Jumalaemale. Ta kinnitas seda antud intervjuus isa Spadarole ja nentis oma heameelt Krakowis toimunu üle. Ülemaailmne Noortepäev 2019 on pühendatud Jumalaema Maarjale. 

Paavst loodab, et Ladina-Ameerikas, kus on väga olulisel kohal Jumalaema Maarja kohalolu inimeste seas, oleks noored selleks ülemaailmseks noortekogunemiseks hästi ettevalmistatud, ja ootab, et selleks ettevalmistuda  aitab ka järgmine sinod Roomas 2018. aastal.

Allikas: Corriera della Sera põhjal 9. veebruar 2017