Katoliku Kirik EestisDominiiklaste juubelimissa koos Püha Isaga Rooma Püha Johannese katedraalis

SanGiovanni21. jaanuaril paavst Franciscus pühitses Missa Rooma Püha Johannese katedraalis tähistamaks 800 dominiiklaste ordu juubeliaastat (1216-2016).

Püha Isa toetus oma jutluses kahele teemale: “ilmalik karneval” ja Isa austamisele hea teenimise läbi. Paavst hoiatas maiste huvide eest, mida ta nii tihti näeb erinevate inimeste tegevustes, kes otsivad uusi ideoloogiaid, õpetusi, doktriine ja isegi tõde seisneb milleski “üles tehtus” ning mis on kaetud erinevate atraktiivsustega. See on Püha Isa jaoks suur oht, mis valitseb täna ilmalikus maailmas ja see ilmalikus ei tohi saada atraktiivseks teenimisametis. Püha Vaimu läbi, peame olema Kristuse jüngrid, me peame saama „maa soolaks“ ja „maailma valguseks“. Need sõnad olid mõeldud kõigile, kes seda juubeliaastat tähistasid ja mitte ainult orduliikmetele, vaid kõikidele inimestele, õdedele ja vendadele Kristuses.

Oma jutluse lõpetas paavst Franciscus avaldades tänu Jumalale püha Dominiikusele selle eest, et ta rajas 13. sajandi alguses jutlustajavendade ordu; ja et 800. aastat hiljem, et on maailmas Evangeeliumi kuulutajaid, kes on järgnenud pühakule ja jutlustajana aidanud palju mehi ja naisi sellest “ilmalikustunud” maailmast järgneda Kristusele.

Ordo Fratrum Praedicatorum, asutatud püha Dominicu poolt 1215. aastal, ordureeglid kinnitas aga 1216 paavst Honorius III Roomas. Eestisse asusid dominiiklased 1229. aastal.

Vaata lähemalt: www.op.org

Allikas: www.news.va, 23. jaanuar 2017

Social button for Joomla