Katoliku Kirik EestisNoored, usk ja kutsumus

PaavstjanooredJärgmine Sinod toimub 2018. aasta oktoobrikuus Roomas ja see tuleb kokku, et arutada noorte kutsumuste ja usu küsimuste üle. Sinodi ametlik teema on 2018. aastal „Noored, usk ja kutsumus“. Seoses Sinodi ettevalmistustega läkitas paavst Franciscus sõnumi näitamaks kui südames on noored Püha Isale ning ühtlasi ta juhtis tähelepanu kogu Kiriku noortele olema „kompassiks“ sellel Sinodi ettevalmistusperioodil. Siinjuures väljavõte Püha Isa läkitusest kogu Kiriku noortele.Mulle meenuvad sõnad mis Jumal lausus Abrahamile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!“ (1Ms 12:1). Need samad sõnad on mõeldud ka teile. Need on Isa sõnad, kes kutsub teid „minema“ ja sammuma tundmatu tuleviku poole, mis kindlasti juhib täiuse poole, tuleviku poole, mille teekaaslaseks on Tema ise. Ma kutsun teid kuulma Jumala häält, mis kumiseb teie südametes Püha Vaimu hinguse läbi.

Kui Jumal ütles Abrahamile, „Mine!“, siis mida Ta soovis sellega öelda? Kindlasti ei mõelnud Ta, et me tõmbuksime eemale oma perekonnast või kaugeneksime maailmast. Abraham sai lummava kutse, katsumuse, jätta kõik ja minna uuele maale. Mis on see „uus maa“ tänapäeval, meie jaoks, kas mitte õiglasem ja sõbralikum ühiskond, mille järele, teie, noored janunete ja mida te soovite rajada maailma äärele? Aga kahjuks on sõnal „Mine!“ tänapäeval veel teinegi tähendus, nimelt, võimu kuritarvitamine, ebaõiglus ja sõda. Paljud teie seast kannatavad tõelise ohu ja vägivalla all, ning on sunnitud oma kodumaalt põgenema. Nende karjed jõuavad Jumala kõrvu, nagu Iisraeli rahva omad, kui nad olid orjastatud ja allutatud vaarao võimule (vrd. 2Ms 2:23).

Krakowis, viimaste Ülemaailmsete Noortepäevade avamisel, küsisin ma teilt korduvalt: „Kas me saame asju muuta?“ Ja teie vastasite kooris: „Jah!“ See vastus tuli teie noortest ja nooruslikest südametest, mis ei kannata ebaõiglust, ning mis kindlasti ei lähe kaasa „äraviskamise kultuuriga“ ning ei vannu alla globaliseeruvale ükskõiksusele. Kuulake karjeid, mis tulevad teie endi seest! Isegi kui te tunnete nagu prohvet Jeremija nooruse kogenematust, julgustab Jumal teid minema sinna, kuhu Ta teid saadab: „Ära karda, […], sest mina olen sinuga, ja päästan sinu“ (Jr 1:8).

Parema maailma võib ehitada teie pingutustega, teie sooviga muutuda ja teie suuremeelsusega. Ärge kartke kuulata Püha Vaimu, kes pakub teile julgeid valikuid; ärge viivitage, kui teie südametunnistus palub teil riskida selleks, et Õpetajale järgneda. Ka Kirik soovib kuulda teie häält, teie tundlikust ja teie usku; isegi teie kahtlusi ja kriitikat. Tehke oma hääl kuuldavaks, laske sellel kogukonnas kõlada ja laske oma hingekarjastel seda kuulda. Püha Benedictus ärgitas abte küsima nõu isegi noorte käest enne, kui nad otsuseid langetavad, sest „sest Issand annab tihti noortele teada, mis on parim.“ (Püha Benediktuse reegel, III, 3). Nii on see ka selle Sinodi teekonnal. Minu vennad piiskopid ja mina soovime isegi enam „me tahame olla kaasosalised teie rõõmus.“ (2Kor 1:24). Ma usaldan teid Naatsareti Maarja kaitse alla, noor inimene, nagu teiegi, keda Jumal vaatas armastavalt, et ta võiks võtta teie kätest ja juhatada teid rõõmu, täiuse ja lahkusega Jumala kutsele vastamisele sõnadega: „Siin ma olen“ (vrd Lk 1:38).

Isaliku armastusega,
FRANCISCUS


Allikas: Vatikani Raadio
13. jaanuar 2017

Social button for Joomla