Katoliku Kirik EestisJärgmine korraline Piiskoppide Sinod toimub 2018

sinod2018

Roomas toimus 21-22. novembril Piiskoppide Sinodi ettevalmistav kohtumine, kus kogunenud nõukogu valmistab ette järgmist korralist Piiskoppide Sinodi, mis toimub aastal 2018.

2018. aasta korraline Piiskoppide Sinodi koguneb kolmeks nädalaks, et arutada teemadel, mis puudutavad noori, noorte usku ja kutsumust. Tulevases Sinodis arutatakse noorte eluviise tänases ühiskonnas ja kuidas paremini noori kaasata Kiriku ellu. Roomas toimunud Sinodi eelkohtumisel nähti just vajadust noorte kaasamisele, et neil oleks võimalus ülesehitada kristlikel väärtustel põhinevat ühiskonda ja tänast Kirikut vastavalt kaasaja vajadustele, lähtudes sealjuures kirikuõpetusest.

 

Social button for Joomla