Katoliku Kirik EestisPalvus Lundi katedraalis 31. oktoobril 2016

ANSA1098120 ArticoloPaavst Franciscus pidas koos Luterliku Maailmaliidu presidendi piiskop Munib Younani ja peasekretäri pastor dr. Martin Junge osavõtul oikumeenilise palvuse Lundi katedraalis, millest võttis osas Rooma-Katoliku Kiriku Eesti apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan ja EELK peapiiskop Urmas Viilma ning Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus. Paavst Franciscus ja piiskop Mounib Younan kirjutasid alla ühisavaldusele Lundi katedraalis, millega lubavad katoliku kirik ja luterlik kirik jätkata ühist dialoogi, et kõrvaldada takistused, mis takistavad saavutada täielik ühtsust. Samuti märgiti ühisavalduses, et üheskoos tuleb aidata abivajajaid ja kannatajaid.

 

Paavst Franciscus juhtis tähelepanu oikumeenilisel palvusel peetud jutluses, et katoliiklased ja luterlased peavad saavutama ühtsuse ja tegutsema ühiselt Kristuse lastena. “Me peame andma tunnistust ühisest teest, mida oleme käinud juba üle 50 aasta (peale Vatikani II Kirikukogu) edendades omavahelist dialoogi.” “Koos saame kuulutada ja tunnistada Jumala halastust, selgelt ja rõõmsalt, kuid järgides ning kandes inimväärikust iga üksiku inimese suhtes. Ilma teiste teenimiseta maailmas on kristlik usk puudulik.”

Kardinal Koch, Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu president, kommenteeris Lundi visiidi eel järgmiselt: “Esimest korda ajaloos meenutavad katoliiklased ja luterlased üle kogu maailma reformatsiooni aastapäeva ühiselt. See pöördeline sündmus peegeldab viiekümne aasta jooksul rahvusvahelises katoliiklaste ja luterlaste dialoogis tehtud edusamme. Vatikani II Kirikukogu oluliste otsuste järel algatatud dialoog on viinud vastastikuse mõistmiseni. See on aidanud ületada paljusid eriarvamusi ning, enamgi veel, tekitanud usalduse. See on kinnitanud ühist veendumust, et rohkem kui lahutavat, on katoliiklaste ja luterlaste vahel ühendavat. Dialoogis on väljendatud sügavat usuveendumust, et ristimises on katoliiklased ja luterlased kutsutud ühte ihusse.”

"Meil on võimalus sel ajaloo kriitilisel hetkel vastuolu lõpetada, liikudes edasi neist arusaamatustest, mis on sageli seganud meil teineteist mõista," teatas paavst Franciscus.

Rooma-katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan peab oluliseks paavsti öeldud mõtet sellest, et katoliiklased ja luterlased on üks perekond. "See oli väga oluline sündmus ja sõnum ka. See ei tähenda, et me võime oodata, et kohe kirikud ühinevad või et need küsimused sakramentide kohta saavad lahendatud. Aga ma arvan, et kui on soov ja hea tahe, siis vähemalt katoliku kiriku poolt oli see, et paavst nagu ulatab käe luterlastele, keda ta peab ka oma lasteks ja ta on kõikide kristlaste isa ja see oli täna tajutav Lundis," nentis piiskop ERRi uudistele.

Peapiiskop Viilma tõdes, et kuna Eestis saavad katoliku ja luteri kirik omavahel hästi läbi, siis on meil tänase päeva olulisust ehk raskem mõista, kui paljudes teistes riikides.

"Maailm muutub väga kiiresti. Kahjuks muutub maailm väga närviliseks ja konflikte tuleb juurde. Seda enam tuleb kiirustada ja seda enam tuleb leida ühisosa ja ma arvan, et see ühisosa kindlasti leitakse üsna kiiresti. Küsimus ei ole, et peaks saama ühesuguseks. Küsimus on, et suudetaks tunnistada üksteist sellistena, nagu me oleme. Aga muidugi on olulised asjad, mis peavad olema ühised - on see ristimine, on see ühine arusaamine armulauast. Need asjad on olulised ja seal ei ole veel päris ühtlust saavutatud, aga teel ollakse," selgitas ta.

Lundi kasuks otsustati põhjusel, et just seal rajati 1947. aastal Luterlik Maailmaliit. Ühispalvuse toimumiskoht, Lundi katedraal, on oma pea tuhandeaastasest ajaloost umbes poole teeninud katoliikliku ning teise poole luterliku peakirikuna.

Reformatsiooni 500. aastapäeva ühine meenutamine kannab tähendusrikast pealkirja „Konfliktist osaduseni – ühises lootuses.“  Palvusele järgnes suurüritus Malmö Arenal.

Rooma Paavst on külastanud Rootsit ühe korra ja seda aastal 1989, kui püha paavst Johannes Paulus II külastas Stockholmi, Uppsalat, Linköpingit ja Vadstenat. 

Social button for Joomla