Katoliku Kirik EestisAd resurgendum cum Christo

KatolikusurnuaedUsudoktriini Kongregatsioon avaldas teisipäeval 25. oktoobril uue dokumendi Ad resurgendum cum Christo, millega sätestas nõuded surnud inimeste krematsioonile ja matmisteenistusele. Uute instruktsioonide järele nõudluse tingis olukord, kus tihti jäätakse lahkunud inimese põletatud tuhk urniga koju või mõnda teise asupaika. See ei ole vastavuses sellega, mida palub Kirik, et urn lahkunu tuhaga saaks paigaldatud vastavasse pühasse pühitsetud paika või surnuaeda. Dokument nõuab, et tuhka ei hoitaks kodus, ei visataks maa peale või merre, mida harjumuspäraselt tihti tehakse. “Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi ja et ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele” (1 Kr 15: 3-5). Isiku tuha urniga paigaldamine surnuaeda või mõnda teise vastavalt pühitsetud paika on seotud kristliku usuga – ühinemine Kristuse ristisurmaga ja koos Temaga ülestõusmine. “Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus” (Rm 6:4). See on kristlik usk ja lähtub kristlikust traditsioonist. Väljaantud dokument Ad resurgendum cum Christo keelab lahkunud inimese tuhaurnide hoidmise kodudes või laialipaiskamise ning nõuab lahkunu matmistalituse läbiviimist ning urniga tuha paigaldamist vastavasse paika, mis on mõeldud lahkunu maha matmiseks.

Allikas: Ad resurgendum cum Christo

Social button for Joomla