Katoliku Kirik EestisPaavst Franciscuse Rootsi visiidi eel: tänu, ühine tunnustus ja kahetsus

LundCathedral7Luterliku Maailmaliidu peasekretäri pastor dr Martin Junge kommenteeris Vatikanis kolmapäevasel pressikonverentsil, et paavst Franciscuse eelseisev visiit Rootsi ja osalemine reformatsiooni 500. aastapäeva meenutamisel edastab sõnumit kristlaste ühtsusest, dialoogist ja kaastundest ligimese vastu. Ta leiab, et eelseisev paavsti välisvisiit on märgilise tähendusega, et üheskoos kasvada kristluses ning teha halastustegusid. Kardinal Kurt Koch, kes juhib Paavsliku Kristlaste Ühtluse Komisjoni, kommenteeris eelseisvat Lundi kohtumist kui reformatsiooni juubeliaasta avasündmust ning tegelikkuses saadavad 2017 aastat mitmed erinevad oikumeenilised sündmused üle maailma, eriti Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides. “See on meie teoloogiline dialoog, mida saadab vaimne ja kultuuriline ühtsus Kristuses,” lisas kardinal Koch. “Sellel nimetatud teekonnal käib juba paavst Franciscus olles varasemalt kohtunud ning osalenud oikumeenilistel palvustel koos Oikumeeniline patriarh Bartholomeoga.”

Koch lisas, et oikumeenilised küsimused on kirikus keerulised küsimused. "Leida konsensust ja ühist meelt on raske, kuid seda on võimalik teha ning heaks eeskujuks on paavst Franciscus. Kuid Põhjamaades juba on heaks näiteks Soome, kes näitab eeskuju oma oikumeenilise liikumisega ühiskonnas, mida tasuks tähelepanna."

Kardinal Koch lisas, et reformatsiooni ühise meenutamise deklaratsioonis, mille ta avaldas mõned päevad tagasi, märkis kolme olulist seisukohta, millele ühiselt mõelda: tänu, ühine tunnustus ja kahetsus.

“Esimest korda ajaloos meenutavad katoliiklased ja luterlased üle kogu maailma reformatsiooni aastapäeva ühiselt. Me peame olema tänulikud selle eest ja tänulikud Jumala sõna eest, mida ühiselt kuulutame.”

“Kui luterlased ja katoliiklased jätkavad ühtsuse otsimist, ei takista neid miski andmast ühist tunnistust usu rõõmust, ilust ning jõuda üheskoos vaesemast vaesemateni ning teenida tõrjutuid ja rõhutuid.”

“Ja üheskoos ka kahetseme, mis on toimunud ajaloos,” lisas kardinal Koch.

Vatikanis toimunud pressikonverentsil tõstatati küsimus, et alguses oli plaanitud Püha Isa visiit vaid 31. oktoobriks, et üheskoos meenutada reformatsiooni aastapäeva, aga tänaseks on selles kasvanud välja 2 päeva kestev välisvisiit, millest esimene päev märgib oikumeeniat ning teine päev on pühendatud katoliiklastele. Kardinal Koch kommenteeris, et tegemist on mõlema väga olulise päevaga, sest 1. novembril kohtub Püha Isa katoliiklastega ja pühitseb Missa Malmös lisaks 31. oktoobril toimuvale oikumeenilisele reformatsiooni meenutamisele. Dr. Junge selgitas, et selliselt planeeritud reisikava näitab ühtsust katoliiklaste ja luterlaste vahel. “Inimesed tunnevad ühtsusest puudu ja see on fakt ning 1. novembri Missa Malmös märgib ühelt poolt pastoraalselt vajadust ning teiselt poolt annab tunnistust, millise ühtsuse nimel üheskoos töötame.”

“Paavst Franciscuse visiit Rootsi on oluline kõikidele Põhjamaa riikidele,” lisas dr. Junge.

Pressikonverents paavst Franciscuse visiidist Lundi ja Malmösse leidis aset Vatikanis 26. oktoobril 2016.

 

Social button for Joomla