Ülemaailmse palvepäeva palve kogu loodule

careEelmine aasta entsükika Laudato Si' ilmumise järgselt nimetas paavst Franciscus 1. septembri palvepäevaks kogu loodu eest. Püha Isa palub kõigil palvetada eriti sellel Halastuse Juubeliaastal kõige loodu eest ja et meie hoolitseksime ühise kodu eest. Püha Isa on andnud selleks kogu Kirikule, kiriklikele institutsioonidele ja ortotoksetele vendadele ja õdedele Kristuses järgneva palve:

O vaeste Jumal,
aita meil päästa mahajäetuid,
ja neid keda on unustatud siin maa peal,
kõiki neid, kes on hinnalised Sinu silmis...
Armastav Jumal -
näita meile meie koht selles maailmas,
mis oleks armastuse kanaliks kõigele loodule.
Halastav Jumal, anna meile andeks,
ja aita meil jagada Sinu halastust kogu meie ühise kodu heaks.
Kiidetud olgu Jumal!
Aamen.