Paavsti visiit Armeeniasse

armeeniaPaavst Franciscus külastab Armeenia vabariiki 24.- 26. juuni 2016. Tegemist on paavst Franciscuse 14 välisvisiidiga. Paavst on märkinud seda visiiti Armeeniasse kui Jumala tahet. Tegemist on esimese riigiga, kes võttis ristiusu riigiusuks.

Kaks päeva enne ametliku visiidi algust Armeeniasse läkitas Püha Isa sõnumi Armeenia riigi rahvale, kust ta märgib seda, et mõistab, millist tragöödiat on armeenlaste esivanemad üle elanud ning tunneb kaasa nende valule: “Teie olete koos Jeesuse ristiga ja kunagi ei ole hilja uuesti alustada - isegi pärast mällu jäädvustunud kannatusi selle rahva ajaloos,”

viidates ajaloolisele Mägi-Karabahhi konfliktile ja 1915 aasta Ottomani genotsiidile, kus hukati 1,5 armeenlast. Mägi-Karabahhi puhul oli tegemist relvastatud konfliktiga Taga-Kaukaasias aserbaidžaanide ja armeenlaste vahel. Ammuste ajalooliste ja kultuuriliste juurtega kogukondade vaheline konflikt teravnes aastatel 1987–1988 ning arenes 1991–1994 sõjategevuseks Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, eesmärgiga saavutada kontroll Mägi-Karabahhi ja mõne ümberkaudse ala üle.

Paavst märkis samuti oma läkituses Armeenia visiidi eel, et Armeenia riigi puhul on tegemist väga ajaloolise paigaga, sest Vanas Testamendis Moosese raamat kõneleb praegusest Armeeniast Noa päevade ajal kui Jumal halastavalt vaatas oma rahva peale (1 Ms 8: 4).

Armeeniast on pärit ka Armeenia Apostelliku Kiriku ja Rooma-Kaotliku Kiriku Doktor, püha Gregorius Narek (951-1003) – müstik, filosoof, teoloog, pühak, keda on peetud Armeenia esimeseks suurimaks poeediks. Kiriku Doktoriks nimetas Gregorius Nareki paavst Franciscus 2015. aastal Roomas. Tema kuulsaim teos on “Nutulaul” ja tema tekstidele on viidanud paavst Johannes Paulus II (Redemptoris Mater) ning Gregorius Narekit on märgitud ka Katekismuses (2678).

Armeenias kohtub paavst riigitegelastega, diplomaatilise korpusega ning rahvaga ühispalvustel. Visiit lõppeb 26. juunil.

2,9 miljoni elanikuga Armeenia paikneb 29,800 ruutkilomeetril. Armeenia piirneb põhjas Gruusiaga, idas Aserbaidžaaniga, lõunast Iraaniga, edelast Aserbaidžaani eksklaavi Nahhitševaniga ja läänest Türgiga. Rahvastikust 280,000 on katoliiklased ehk 9,6 protsenti elanikkonnast. Kokku on Armeenias 20 kogudust, 3 piiskoppi. Kiriku juures teguseb üks Rooma-Katoliku Hariduskeskus. Armeenias tegutseb ka erinevaid ordusid, halastuse-, hoolde- meditsiini- ja heategevusasutusi.