Paavst Lesbosel

paavstLesbosel16. aprillil tegi paavst Franciscus oma lühivisiidi Kreeka saarele Lesbosele. Lennuväljal tervitasid paavsti Kreeka peaminister Tsipras, õigeusu kiriku patriarh Bartholomeus ning Ateena ja kogu Kreeka peapiiskop Ieronimos. Üheskoos õigeusu patriarhi ja peapiiskop Ieronimosega kirjutatit Lesbosel alla ka ühisdeklaratsioonile, millega kinnitati, et põgenikekriisi puhul on tegemist humanitaarkriisiga. Kuuetunnise visiidi ajal kohtus paavst Lesbose põgenikekeskusesse saabunud inimestega ja sealsete töötajatega. Püha Tool teatas, et tegemist oli paavsti ametliku visiidiga, kuid mitte poliitilist eesmärki kandva reisiga, sest Püha Isa soovis oma lähedust avaldada saare elanikele, samuti põgenike suhtes. Juba lennul Lesbose saarele paavst tunnistas, et tegemist saab olema kurva päevaga. Tagasipöördudes Vatikani, paavst võttis endaga kaasa kolm Süüria perekonda, keda majutatakse Vatikani. Kolm perekonda koosneb 12 inimesest ja 6 lapsest. Lesbose sadamas kohtus paavst samuti erinevate kogukondade juhtide ja saare elanikega, kus toimus ühispalvus pagulaskriisi ja kõikide nende eest, kes on hukkunud. Ühispalvusega ühinesid õigeusu kiriku patriarh Bartholomeus ning Ateena ja kogu Kreeka peapiiskop Ieronimos, väljendades oma kaastunnet hukkunutele.