Paavst avas Püha Nädala

paavstpalmioksagaPalmipuudepüha hommikul juhatas paavst Franciscus protsessiooni Püha Peetruse väljakul, millega ühtlasi mäletatakse Jeesuse sissesõitu Jerusalemma. See protsessioon tähendab kristlaste sisenemist Jeesuse Kristuse kannatustesse, surma ja ülestõusmisesse. Palmipuudepüha Missal, millega algab Püha Nädal roomakatoliku kirikus, paavst Franciscus viitas päästva Jeesuse kannatustele, kes suri ristil meie pärast ning kes paljastas Jumala tõeslise pale, mis on halastus ise. Paavst lisas: "Jumala tegutsemine võib vahest tunduda nii kauge meie omast. Kuid me oleme kutsutud valima tema teed ning pidage palvehetki järgnevatel päevadel silmitsedes krutsifiksi, õppides alandlikkust, mis päästab ja annab meile elu."

"Jeesus kutsub sellel nädalal kõndima tema teel. Pöörduma tema poole ja mõistma selle nädala salapärasust, et mitte otsida võimu ja kuulsust, vaid õppida tagasihoidlikkust ja armastust. Palugem Temalt selle müsteeriumi mõistmist meie endi huvides; ja siis püüdke veeta aega vaikuses sellel alanud Pühal Nädalal ja mõeldes paasamüsteeriumile".

Palmipuudepüha Angelusel ehk Inglitervituse keskpäevasel palvusel kutsus Püha Isa kõiki palvetama Ülemaailmsete Noortepäevade eest, mis leiavad aset juulikuu lõpus Krakovis. Paavst ütles, et ta sooviks, et paljud noored võtaks osa noortepäevadest ning kogeks seda ilusat sündmust püha Johannes Paulus II ja püha Faustina kodulinnas.

Palmipuudepüha terviktekst on leitav SIIT (inglise keeles): Paavsti kõne 20.03.2016.

Allikas: Vatikani Raadio; Foto: Reuters
20.03.2016