Katoliku Kirik EestisVatikani riigisekretär kardinal Parolin Sloveenias

ParolinSloveeniasVatikani riigisekretär kardinal Pietro Parolin, Püha Isa poolt volitatud isikuna, on lühivisiidil Sloveeniasse, kus avati uued Apostelliku Nuntsiatuuri ruumid Ljublianas. Riigisekretäri visiit märgib kahepoolseid diplomaatilisi suhteid Vatikani Linnriigi ja Sloveenia vahel, kus Parolini sõnade järgi on nüüd paavstil ja Püha Toolil oma enda maja Sloveenias, mis räägib kahe riigi vahelisest kiindumusest ja solidaarsusest, kus kohtuda ja rajada suhteid, mida valitseb avatud hoiak ja vastastikuna tunnustus. "See on lõppkokkuvõttes kristlik kutsumus ehitada tugev vundament, millele toetume koos Kristuses," lisas kardinal Parolin uut Nuntsiatuuri maja avades. Visiidi ajal olid arutlusel ka erinevad teemad, millega seisab silmitsi Sloveenia igapäevaselt: palgulasküsimused, uskudevaheline dialoog ja riigi tõusev tähtsus rahvusvahelises ühtsuses. Kardinal Parolin osales ka 2. veebruari Püha Missal, mis oli pühendatud ordukutsumustega inimestele ja samas lõpetas kutsumustega inimeste teema-aasta Sloveenias.

Allikas: Vatikani Raadio,
3. veebruar 2016

Social button for Joomla