Katoliku Kirik EestisKommunikatsioon ja halastus: viljakandev kohtumine

kommunikatsioonRoomakatoliku kirikus tähistatakse kommunikatsioonipäeva 22. jaanuaril, seekord 50ndat, mille raames Püha Isa paavst Franciscus andis välja oma sõnumi Ülemaailmseks kommunikatsioonipäevaks teemal „Kommunikatsioon ja halastus: viljakandev kohtumine“. Halastuse aastale kohaselt Püha Isa sõnum käsitleb sotsiaalmeedia ja erinevate kommunikatsioonivahendite kasutamist targalt ning lähtudes kiriku kommunikeerimisel eelkõige oma südamest. Pressikonverentsil märgiti ära, et Püha Isa soovib oma sõnumiga näidata kuidas 50. aastat peale Vatikani II Kirikukogu kommunikeerida halastust ja kiriku tegevust nii, et kirikusõnum ei langeks ideoloogia püünistesse, vaid osaleks tõelises infovahetuses.

Kirikupea tuletab meelde kristlastele, et iga sõna ja märguanne peab väljendama Jumala kaastunnet, õrnust ning andestust kõigile. „Kui meie süda ja tegevused on inspireeritud Jumala armastusest ja heategudest, siis kiriku sõnumit avalikkusele saadab Jumala jõud,“ märgib oma sõnumis Püha Isa. Paavst viitab oma läkituses Shakespearile, Evangeeliumile ja Vana testamendile.

Kommunikatsioon on paavsti sõnade järgi vahend, mis ehitab sildu. Suhelda tuleb kõigi inimestega ning oma sõnumit tuleb levitada väljaarvamata kedagi. Paavst kutsub selle läkitusega kõiki hea tahtega inimesi Halastuse aastal suhtlema leppimises, halastuses ja dialoogis. Niisamuti peab kirikupoliitiline sõnum lähtuma Jumala halastusest, eriti nende suhtes, kes mõtlevad või tegutsevad erinevalt, et neid saatev halastus ja alandlikkus sealjuures puudutaks nende südant ning nad ei saaks moraalsete sõnade, karmi kohtlemise ja võõrandamise osaliseks. „Kommunikatsioon tähendab kuulamist, austamist ja võimalust jagada küsimusi ning kahtlusi.“ Sotsiaalmeediavõrgustikes tuleb meeles pidada, et see ei ole tehnoloogia, mis levitab infot kirikust, vaid inimsüda ja Püha Isa palub sotisaalmeediavahendeid kasutada lähtuvalt oma südametunnistusest. „Kommunikatsioon tähendab avatust ja jagamist. Kui meie südamed on heategevusest ja Jumalikust armastusest juhitud, siis meie sõnum on puudutatud Juma poolt.“ „Esiteks kuulakem ja siis jagagem. Kuulata ei ole aga kerge. Kuulamine tähendab arusaamist ja ausatamist, mida teine inimene tahab meile öelda. See nõuab teatavat laadi martüürumit ja eneseohverdust. Kommunikatsioon on Jumala kingitus, mida saadab suur vastutus,“ paavsti 22. jaanuari 2016 läkitusest Ülemaailmsele kommunikatsioonipäevale.

Allikas: Pressikonverents, Vatikani Infoteenistus,
22. jaanuar 2016

Social button for Joomla