Katoliku Kirik EestisMuudatus Suure Neljapäeva liturgias

jalgadepesuRooma Kuuria andis neljapäeval 21. jaanuaril teada muudatusest Rooma Missa riituses. Paavst Franciscus viib sisse muudatuse Suure Neljapäeva riituses, kus liturgia üheks osaks on jalgade pesemine. Jumaliku Liturgiatalituse ja Sakramentide Kongregatsiooni määruses muudetakse punkti, kus Suure Neljapäeva liturgias pestakse kõigi hea tahtega inimeste jalgu. Seni nägi riitus ette, et liturgiat pidav vaimulik peseb meeste jalgu, mis sümboliseerib 12 apostlit Pühal Õhtusöömajal, ja väljendab Kristususe armastust ja teenimist oma jüngrite vastu. Selle riituse järgi, piiskopid ja preestrid, on kutsutud näitama Kristust, kes ei lasknud ennast teenida vaid ise teenis ja teenib seda armastuses ning kuni ajastu lõpuni. Paavst Franciscus muudatuse järgi Rooma riitusest on kutsutud osa saama kõik heade kavatsustega inimesed, mehed ja naised, noored ja vanad, terved ja vanad, kleerikud, pühendunud inimesed ja ilmalikud ning mitte ainult mehed nagu nägi ette senine liturgia kord. Püha Isa soovib,  et vaimulikud Kristuses saaks seda riitust jagada kõigile, mitte ainult meestele. 

Social button for Joomla