Katoliku Kirik EestisMitte keegi ei ole väljaarvatud Jumala halastusest. Üldaudients kristlaste ühtsuse palvenädalal

Paavstiaudients 2001Paavsti üldaudients kristlaste ühtsuse palvenädalal oli suunatud kõikide kristlaste ühisele osasaamisele Jumala halastusest: „katoliiklased, protestandid ja ortodoksid – kõik on kutsutud osa saama Jumala halastususest ning mitte keegi ei ole sellest väljaarvatud,“ märkis paavst Franciscus Paulu VI saalis 20. jaanuaril. „Tänu Tema halastusele oleme meie kõik üheskoos Jumala rahvas. Meie peame kuulutama Evangeeliumit ja sooritama halastustegusid.“ "See on meie ühine missioon Jumala rahvana". "Kõik olete kutsutud kuulutama Jumala halastuse imelisi tegusid," mis on motoks käesolevale palvenädalale, mis tuleneb oikumeeniliselt palverändurite grupilt Lätist. "Palvenädalal oleme kõik kutsutud koos tegutsema ja ületama meie erinevusi," märkis paavst Franciscus üldaudientsil."Sest meid ühendab Kristuses ristimine," lisas paavst Franciscus oma kateheesi kõnele.

Ta soovitas kolmapäevasel üldaudientsil kasvada üheskoos erinevate konfessioonide vendadega Kristuses ning jagada erinevaid tegevusi, eriti vaestele, milles seisneb Jumala halastus Jumala rahva seas.

Püha Isa palub kõigil palvetada sellel nädalal kristlaste ühtuse eest. Kristlaste ühtsuse nädal lõppeb 25. jaanuaril paavsti osavõtul oikumeenilise ühispalvusega Püha Pauluse basiilikas Roomas.

 

Allikas: Vatikani TV; Foto: L'Osservatore Romano
20. jaanuar 2016

Social button for Joomla