Paavs Franciscus külastas sünagoogi Roomas

sinagoga di romaPaavst Franciscus on kolmas paavst, kes tegi visiidi juudi sünagoogi Roomas 17. jaanuaril 2016 ja kohtus Rooma juudi kogukonnaga, kutsudes üles üheskoos töötama rahu nimel nii kristlasi kui juute. Tema eelkäijad paavst Johannes Paulus II tegi oma pontifikaadi visiidi sünagoogi 1986. aastal ja Benedictus XVI aastal 2010. Pühapäeva õhtupoolikul toimunud ajalooline visiit Roomas algas mälestuslillede paigaldamisega 1943. aastal hukatud semiidiohvritele sünagoogi hoone kõrvale. Samuti palvetas Püha Isa 2-aastase lapse eest, kes tapeti palestiina komando poolt sissetungil sünagoogi aastal 1982 Roomas.

Avakõne pidas juudi kogukonna esindaja Ruth Dureghello, kes märkis, et usk ei ole sõnum tragöödiast, usk ei vala verd, usk nõuab dialoogi. Sünagoogi pearabbi Riccardo Di Segni, märkis, et paavsti visiit sünagoogi on tugev märk kristlaste ja juutide omavahelisest sõprusest.

Paavst Franciscus palvetas holokausti ohvrite eest ning avaldas oma lähedust elavatele holokausti ohvritele Roomas, kes olid kohal ka sünagoogis. Paavst Franciscus tuletas oma kõnes meelde oma varasemat kogemust ja koostööd sünagoogiga Buenos Aireses, kus ta nägi kahe kogukonna elu nende muredes ja rõõmudes. Püha Isa kutsus uskudevahelisele dialoogile, seda eriti, et kristluse juured asuvad juutluses. Samuti tuletas paavst meelde Vatikani II Kirikukogu dokumendi „Nostra Aetate“ sündimist viiskümmend aastat tagasi, mis oli loodud süstemaatilisele dialoogile roomakatoliku kiriku ja juutluse suhetele. Paavst viitas oma kõnes samuti Pühakirja tekstile, kus üheskoos peame täna seisma silmitsi olukorrale maailmas, kus kristlased ning juudid peavad edastama Piibli sõnumit maailmale, hoolitsedes ja kaitstes inimelu. „Me peame palvetama rahu, leppimise, andestamise, elu eest Euroopas, Pühal Maal, Lähis-Idas ja Aafrikas ning kogu maailmas. Ma samuti tänan viimase viiekümne aastase katoliiklaste ja juutide omavahelise dialoogi ning mõistmise ja sõpruse eest,“ lisas paavst Franciscus oma kõne lõpetuseks.

Allikas: Vatikani Raadio; ajaleht La Repubblica (18.01.2016)
18. jaanuar 2016