Katoliku Kirik EestisHalastuse aastal kanoninseeritakse õndsad ema Elisabeth Hesselblad ja ema Teresa Kalkutast

emaelisabeth2015. aasta lõpus teatas paavst Franciscus, et 2016. aastal kanoninseeritakse lisaks ema Teresale Kalkutast ka birgitiiniordu aluspanija, õnnis ema Elisabeth Hesselblad. Hetkel ei ole ametlikult teatatud, millal ema Teresa ja ema Elisabethi kanoninseerimine aset leiab, kuid Püha Tool on märkinud, et pühakuks kuulutamine võiks toimuda Halastuse aastal. Elisabeth Hesselblad (1870-1957) sündis Rootsis, kuid rändas töö otsinguil USA-sse. Vahetult enne USA-st Euroopasse naasmist ühines ta katoliku kirikuga, enne seda oli ta luterlane. 1904. aastal sõitis Elisabeth Hesselblad USA-st Rooma, asutades seal 1911. aastal vaimuliku õeskonna, mis tugines Püha Birgitta reeglitele, kuid seadis ka uusi eesmärke. Elisabeth Hesselbladi missiooniks oli juhendada õdesid nii, et nende tegevus toetuks tänapäeva vajadustele, sotsiaalsele ja oikumeenilisele teenimisele.

1911. aastal saabusid Elisabethi juurde esimesed kolm nunnakandidaati ja 1920. aastal sai tolleks ajaks juba üheksa aastat tegutsenud uus vaimulik õeskond ka kirikult kinnituse. Esimene klooster asutati püha Birgitta sünnimaal Rootsis, Djursholmis aastal 1923, kuigi toona veel puhkekodu nime all. Alles aastal 1931 täitus ka Elisabeth Hesselbladi kauaegne unistus ja birgitiinid said Rooma südalinnas Piazza Farnesel tagasi maja, kus oli elanud ja surnud ordu asutaja Püha Birgitta.

1942 sai Ema Elisabeth loa nimetada oma liikumine Pühima Päästja ordu uueks haruks.

Pühima Lunastaja Ordu ehk birgitiinide ordu koosneb tänapäeval kolmest harust:

- Alates keskajast järjepidevalt püsinud haru kloostrid Inglismaal, Hollandis ja Saksamaal;

- 17. sajandil asutatud Hispaania haru kloostrid, ühes tütarlastekloostriga Mehhikos 18. ja 19. sajandist;

- Rootsi haru, mille asutas Ema Elisabeth Hesselblad ja mille emaklooster on Birgitta maja Roomas. Selle haru alla kuulub ka Pirita klooster, lisaks mitmed kloostrid Itaalias, Rootsis, Taanis, Norras, Soomes, Inglismaal, Palestiinas, Indias, Sveitsis, Kuubal, Indoneesias ja USA-s.

Allikas: Vatikani Raadio ja Pirita kloostri kodulehekülg
6. jaanuar 2016

Social button for Joomla