Katoliku Kirik EestisKatoliku kirik näeb olulisima vaimuliku teemana igapäevast tööd noortes peredes

Loe edasi: Katoliku kirik näeb olulisima vaimuliku teemana igapäevast tööd noortes peredes

Avaldame ajalehes Eesti Kirik  8. märtsil ilmunud intervjuu piiskop Philippe Jourdaniga.  

Milline on katoliku kirik Eestis põhiarvudes, palju on neid, kelle kaudu saab igapäevast jumalariigi tööd teha?
Katoliiklasi on Eestis üle 6000. Tuntakse loomulikult Püha Birgitta kloostrit Tallinnas. Kuid teatakse ka Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kogudust, kus töötab kaks nunna, peamiselt nad teenivad seal eakaid ja haigeid.

 

 

Hingekarjase kodukülastus

Loe edasi: Hingekarjase kodukülastus

Kiriku traditsiooni järgi külastavad preestrid jõuluajal koguduseliikmeid nende kodudes, sest Jeesus Kristus ise külastas oma kaaslaste kodusid (Lk 19: 5) ning ta saatis ka oma jüngreid inimeste juurde jutlustama (Mt 10:40). Vaatamata sellele, et jõuluaeg on läbi, võivad soovijad preestrit kutsuda enda juurde, et koos palvetada ning lasta õnnistada kodu. Selleks on vaja pöörduda preestri poole ja leppida kodukülastuse aeg kokku.

 

Edgaras Versockis võttis vastu sutaani preestriseminaris Leedus

Loe edasi: Edgaras Versockis võttis vastu sutaani preestriseminaris Leedus

 Eestis ministrandina teeninud Edgaras Versockis võttis Leedus Kaunase preestriseminaris vastu sutaani eelmisel laupäeval 19. novembril. See on esimene samm preestriks pühitsemise teel. Pidulikul sündmusel viibis samuti piiskop Philippe Jourdan.

Katoliku Kirik Eestis soovib Edgarasele palju õnne ja palvetab tema eest sellel olulisel teel. 

 

Ilmus "Väike raamat Jumala halastusest"

Loe edasi: Ilmus

 

Halastuse Aasta lõpu puhul on ilmunud "Väike raamat Jumala halastusest". Raamatuke tutvustab Jumala Halastuse sõnumit ja vagadust, mille Issand Jeesus on andnud kogu maailmale püha Faustina Kowalska kaudu ning aitab lugejal süveneda Jumala Halastuse erinevatesse aspektidesse kristlase elus kaasaegses maailmas. Näiteks võime lugeda Jumala halastusest Pühakirjas ja sakramentides, sügavamalt aru saada, miks vajab maailm Jumala halastust ning õppida oma argipäevas Jumala halastust järjest paremini ellu viima.

 

 

Ilmus isa Mikelis Krumpansi mälestusteraamat

Loe edasi: Ilmus isa Mikelis Krumpansi mälestusteraamatIlmunud on armastatud preestri isa Mikelis Krumpansi mälestusteraamat. Raamatu koostasid Mari Järvi ja Reet Marttila. Lisaks koostajatele meenutavad isa Mikelist, kes aastaid teenis Peeter-Pauli kogudust, paljud koguduse liikmed, inimesed, kellega isa Mikelis igapäevaselt kokkupuutus ja teised head sõbrad, kes on jätnud raamatusse oma meenutusi. Raamatut on võimalik osta Peeter-Pauli koguduse kantseleist ja hinnaks on 7 eurot. Isa Mikelisest kuula ka raadiosaadet Raadio 7st. Saade on järelkuulatav SIIT.

 

 

 

Tallinna katedraali hoovi paigaldati Pühima Neitsi Maarja kuju

Loe edasi: Tallinna katedraali hoovi paigaldati Pühima Neitsi Maarja kujuTallinna katedraali juurde paigaldati Pühima Neitsi Maarja kuju, mis tervitab nüüdsest kõiki kirikusse tulijaid ja tänavalt möödujaid. Piiskopi sõnade kohaselt ei saa võtta seda Neitsi Maarja pronkskuju kui hoovi kaunistust, vaid Maarja on meie kõikide Ema, kes toob meid Kristuse juurde ning kellele me saame palves tuua vaimseid lilleõisi. Piiskop Philippe pühitses sisse Pühima Neitsi Maarja kuju pühapäeval 30. oktoobril. Esialgu oli plaanitud kuju valmimine ja paigaldus Maarjamaa juubeliaastaks. Teadaolevalt teine Neitsi Maarja kuju asub Tallinnas Niguliste ja Rüütli tänava nurgal maja fassaadi küljes.

 

 

Hommikupalved Peeter-Pauli katedraalis

Tundide liturgia (ladina keeles Liturgia Horarum või Officium Divinum), millele sageli viidatakse ka kui Breviaarile (ladina keeles Breviarium), on Kiriku ametlik liturgiline palve, mida loetakse või lauldakse iga päev, et pühitseda aega kindlaks määratud päeva- ja öötundidel. Nii täidab Kirik Kristuse nõude lakkamatult palvetada, ning kiites Jumal Isa, palub Ta samal ajal maailma lunastuse eest.

Artiklitest erinevates blogides ja FB lehekülgedel

Loe edasi: Artiklitest erinevates blogides ja FB lehekülgedelViimasel ajal teatud blogides ja sotsiaalmeedias olevatel Facebooki lehekülgedel on ilmunud artikleid, mis ründavad Rooma Paavsti, piiskoppe ja Kiriku õpetust. Tundub nagu oleks need blogid või kodulehed katoliiklikud, sest nad nimetavad ennast katoliiklikeks, kuigi nad ei ole Eesti Apostelliku Administratuuriga kuidagi seotud ja Kirik ei vastuta avaldatud sisu eest. See, et keegi seal esineb või kirjutab preestrina, ei tähenda et ta esindaks Kirikut või Kiriku õpetust ega tähenda seda, et tegemist oleks reaalselt preestri või katoliiklasega. Seetõttu ma ei soovita selliste materjalide lugemist. On suhteliselt lihtne tõestada, et nende sisu on kaugel tõest ja Kiriku õpetusest.

Tuleb meeles pidada, et nende artiklite eesmärk on eemalduda ühtsusest Püha Isaga ja järelikult osadusest ka Katoliku Kirikuga.

+Piiskop Philippe

Tema Eminents kardinal Parolini loeng Tartu Ülikoolis

Loe edasi: Tema Eminents kardinal Parolini loeng Tartu ÜlikoolisMulle pakub suurt rõõmu olla sellel pärastlõunal teiega siin prestiižses ülikoolis. Alates asutamisest Academia Dorpatensise nime all 1632. aastal kuningas Gustav Adolfi poolt, on see tuntud oma kõrgete akadeemiliste standardite ja saavutuste poolest ning on täna nii eesti rahva kultuuri hoidja kui ka üks maailma juhtivaid teadusülikoole. Mind on kutsutud pöörduma teie poole teemal Püha Tool ja rahvusvahelised suhted. Selleks, et asju selgitada, panen ette teha alustuseks tavapärasel moel definitio terminorum. Terminil „Püha Tool“ on täpne tähendus kiriku kanoonilises seaduses. Ranges tähenduses viitab Püha Tool või „Apostellik Tool“ Peetruse Toolile ja sellega paavstile, kes on Peetruse järeltulija sellel Toolil. Siiski kasutatakse seda terminit sagedamini laiemas tähenduses, mis katab mitte ainult paavsti, vaid ka riigisekretariaati ja teisi Rooma Kuuria osakondi, mis aitavad paavsti Katoliku Kiriku valitsemisel (vt Kanoonilise seaduse koodeks, can. 361). Püha Tooli loetakse rahvusvahelises õiguses suveräänseks üksuseks. Tema suveräänsus ei ole seotud territooriumi, vaid isikuga, nimelt Rooma Pontifeksi isikuga ehk Rooma Paavstiga.

Tema Eminents kardinal Parolini Püha Missa kõne Tartu Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirikus

Loe edasi: Tema Eminents kardinal Parolini Püha Missa kõne Tartu Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirikus

Teie Ekstsellentsid,

Kallid vennad preestrid,
Auväärsed ametiisikud,
Vennad ja õed Kristuses,

Ma olen väga rõõmus, et saan ühineda teiega siin kogudusekirikus, mis on pühendatud õnnistatud Neitsi Maarja Pärispatuta Saamisele. Ma toon teile soojad tervitused Tema Pühaduselt paavst Franciscuselt, kes tagab teile oma palveid ja hingelist lähedust, saates oma õnnistuse kõigile kohalolijatele ning teie peredele ja sõpradele. Ma tervitan ka Tema Ekstsellents peapiiskop Pedro López Quintanat, apostellikku nuntsiust, piiskop Philippe Jourdan, Eesti apostellikku administraatorit, ning preestreid, vaimulikke ja ilmalikke usklikke, kes on siia tulnud. Ma tänan samuti ametivõimude ja teiste kristlike kirikute esindajaid, kes meiega on täna ühinenud.