Katoliku Kirik EestisAnnetused Peeter-Pauli kogudusele aprillikuus

Oleme väga tänulikud, et olete toetanud kirikut praegusel raskel ajal. Täname Jumalat, et taas saame kohtuda kirikus ning palvetame, et kriisist väljumine oleks võimalikult valutu.

Tänu teie abile kogusime aprillikuus kokku 5816,39 eurot. Me täname teid südamest!
Tagaslöögid ulatuvad kaugele, turismimajandus on kokkukukkunud, seega ka kiriku peamine tulu, mis tuli turismist, on sel aastal olematu.

Praegu, kui majanduslikud tagasilöögid ulatuvad kaugele, on abivajajaid väga palju ja riik on alustamas ettevõtete toetamist. Kuid Kirik saab püsida ja edasi toimida tänu teie annetustele! Peeter-Pauli kogudus on suurim katoliku kogudus Eestis, seega on hetkel meil olukord ka väga tõsine. Oleme alati toetanud ja jätkame ka kõige nõrgemate toetamist tulevikus. Kiriku abivajate hulk on palju suurem, kui esmalt võiks välja paista.

Aitäh, et oled meist hoolinud. Et olete meie eest palvetanud, ja võimalusel toetanud ning olnud meie kõrval.

Armulaua vastuvõtmisest

Loe edasi: Armulaua vastuvõtmisestKristus on Armulauasakramendis kohal ainulaadsel ja võrreldamatul viisil. Ta kohalolek on tõeline, reaalne ja substantsiaalne. Nõnda on Armulauas sakramentaalsel viisil – armulaualeiva ja -veini kujude all – kohal kogu Kristus, Jumal ja inimene. Sellepärast kehtib Armulaua vastuvõtmiseks katoliiklastele vastav austav hoiak.

Seoses epideemia olukorraga Eestis, oleme konsulteerinud arstidega ja uurinud teiste riikide kogemusi. Sellest lähtuvalt, soovitame üldiselt praegusel ajal võtta Armulauda käe peale, kuna sel juhul on preestrile kergem Armulauda kõikide nõuete kohaselt jagada.

Armulaud võetakse vastu vasaku käe peale, mida hoiab parem käsi. Parema käega võetakse pühitsetud leiba ning pannakse keele peale. Seda tuleb katoliiklasel teha kohe, preestri ees ning alles siis ära minna oma kohale palvetama.

 

Oluline. Eesti pühendamine Jeesuse Pühimale Südamele

Loe edasi: Oluline. Eesti pühendamine Jeesuse Pühimale Südamele 

 

PÜHENDUMINE KRISTUSE SÜDAMELE
Jumala Halastuse Suurpüha puhul

Issand,
sel pühapäeval, mil me austame Sinu pühimat halastust,
pühendame me ennast Sinu Pühimale Südamele, millest voolab välja Jumala armastus ja Halastus.
Praegusel pandeemia ja ebakindluse perioodil, mis puudutab eriti kõige hapramaid ja üksildasemaid meie seast, pühendame me Jeesuse Südamele oma elu, perekonnad, maa ja rahva ning kogu maailma.

Me pöördume Jeesuse Südame poole Maarja südame kaudu ning palume Issandalt Tema Ema eestkoste läbi, et Ta õnnistaks ja kaitseks oma Kirikut, et see oleks iga päev üha misjonärlikum, täis indu ning võiks olla Jumaliku Halastuse särav tunnistaja kõikide inimeste ees.
Ülestõusmise valguses andku Issand meie maailmale tagasi usk, lootus ja rahu ning eemaldagu see epideemia!

Meie Isa…
Ole tervitatud, Maarja …
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule…
Jeesuse Pühim Süda, ma usaldan Sind.

Neitsi Maarja, Valuema puhtaim süda, kaitse meid.

Paavst Franciscuse videoläkitus vaikseks nädalaks

Loe edasi: Paavst Franciscuse videoläkitus vaikseks nädalaksVIDEO :

Püha Isa Franciscus on saatnud kõigile katoliiklastele videoläkituse vaikseks nädalaks. Isalikult julgustab paavst mitte kaotama lootust sel raskel ajal ning avaldab oma toetust kõigile kannatajatele.

Kallid sõbrad, head õhtut!

Täna õhtul on mul võimalus siseneda teie kodudesse tavapärasest erineval viisil. Kui lubate, tahaksin teiega sellel hetkel, kui on raskusi ja kannatusi, mõni hetk vestelda. 

URBI ET ORBI, PÜHA ISA JUTLUS, 27.03.2020

Loe edasi: URBI ET ORBI, PÜHA ISA JUTLUS, 27.03.2020„...õhtu jõudes..“ (Mk.4:35) Nii algab kirjakoht, mida me kuulasime. Juba nädalaid tundub, et on saabunud õhtu. Pilkane pimedus on laskunud meie väljakutele, tänavatele ja linnadele, see võimutseb meie eludes täites kõike kõrvulukustava vaikuse ja kõleda tühjusega halvates kõik oma teel. Seda on tunda õhus, seda on märgata žestides, sellest räägivad pilgud. Me oleme hämmingus ja hirmul. Nagu jüngrid Evangeeliumis, oleme ootamatult tabatud raevukast tormist. Me leiame end samast paadist, me kõik oleme haavatavad ja segaduses, aga samas ka olulised ja vajalikud, me kõik peame sõudma koos, me kõik vajame lohutust selles olukorras. Selles paadis...me oleme kõik. Nii nagu need jüngrid, kes rääkides ühehäälselt ütlevad ahastuses: “Me hukkume“ (Mk 4:38), nii oleme ka meie mõistnud, et me ei saa minna edasi igaüks omal jõul vaid ainult üheskoos.

Kiriku teated

- Püha Missa Peeter-Pauli katedraalis argipäeviti kell 18.00; pühapäeviti kell 10 (poola keeles); 11.30 (eesti keeles) ja 18.00 (vene keeles).
Link Missa otseülekandeks: www.youtube.com/katolikuee.

- Sakramendid
Armulauda võivad katoliiklased tulla võtma vastu väljapool Missat argipäeviti kell 12 ja kell 17.30; pühapäeval kell 13, 14, 15, 16 ja kell 17. Võimalus ka meeleparanduse sakramendi vastuvõtmiseks.

Roosipärja palvus 
Esmaspäevast neljapäevani ja laupäeviti kell 22.00 eesti keeles; reedeti kell 22.00 ja pühapäeviti kell 17.00 vene keeles.
 (Zoomi teel. Link: https://us04web.zoom.us/j/924433412)

läkitus märts2020

Loe edasi: läkitus märts2020

Armsad vennad ja õed!

        Selles eriolukorras, milles meie maa ja rahvas praegu elab, otsustas valitsus ära keelata kõik avalikud kogunemised, sealhulgas kõik avalikud jumalateenistused ja Missad. Eriolukorras ei ole meil teist valikut kui teha seda, mida riigi legitiimne autoriteet peab vajalikuks teha rahva heaoluks. Nii ekstreemne otsus tekitab minus ja iga katoliiklase südames väga suurt valu, sest Missa on kristliku elu allikas ja kese. Mulle tulevad meelde 3. sajandi Abitene märtrite sõnad: „Sine Dominica non possumus viver“ (ilma Missata me ei saa elada).

Korraldused seoses eriolukorraga katoliku kirikus

Eesti Vabariigi Valitsuse otsuse alusel on keelatud avalikud jumalateenistused ja teised suure osavõtjate arvuga kiriklikud talitused. Seoses sellega esitame piiskop Philippe Jourdani otsuse jätta avatuks kirikud isiklikuks palvetamiseks.

Rooma-Katoliku Kiriku kogudused on avatud palvetamiseks kirikute tavapärasel lahtioleku ajal.  Peeter-Pauli katedraal: pühapäeviti kella 13 kuni kella 17 argipäeviti kella 10 kuni kella 17.

Jäävad ära kõik Missad. Piiskop annab dispensa (kanoonilise vabastuse) osalemast pühapäevastel ja suurpühade Missadel, kuid Armulauda võivad tulla inimesed pühapäeval vastu võtma individuaalselt Peeter-Pauli katedraali kell 13, 14, 15, 16 ja 17 ning argipäeviti kell 12, 17.30. Enne Armulaua vastuvõtmist peab katoliiklane lugema patutunnistust ja Meie Isa palvet. Samuti võimaldame inimestele pihisakramendi vastuvõtmist Peeter-Pauli katedraalis enne Armulaua vastuvõtmist.

Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine koguduste ja avalikkuse poole

Eesti Kirikute Nõukogu pöördub koguduste ja kõigi Eestimaa inimeste poole üleskutsega palvetada ja tegutseda üleilmse COVID-19 pandeemia tõttu kannatavate inimeste ja ühiselu jätkusuutlikkuse eest.

Tundes muret inimeste ja kogu ühiskonna turvalisuse pärast palume kindlasti järgida nii Eesti valitsuse ja asjaomaste asutuste kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide poolt antud juhiseid ja soovitusi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Usaldades oma elu ja tervise ning maa ja maailma Kõigeväelise hoolde pöördugem ühises palves Jumala poole, et ta heidaks meile armu ja paneks piiri viiruse levikule. Palvetagem haigete tervenemise pärast. Palvetagem kõigi inimeste, eriti aga nende lähedaste hingerahu pärast, keda viirus on juba puudutanud. Palugem Loojalt tarkust arstidele ja teadlastele selle viiruse raviks ja peatamiseks ning valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele selle vastases võitluses üle maailma.

Palve- ja paastuajal on kohane võtta kindel aeg, et otsida Jumala palet ning ühises palves ja paastumises end meeleparanduslikult läbi katsuda ja tema armu hoolde usaldada. Samas on õige võtta eestpalvesse ka rahvad ja riigid, kus on nakatunuid ja ohvreid. Palvetagem, et me kõiges ja kõikjal oleksime Issanda hoidvates ja õnnistavates kätes.

“Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.” (Fl 4:6-7)

Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse nimel president peapiiskop emeeritus Andres Põder
12. märtsil AD2020

Kahe medõe lugu ja paastuaeg

Hiljuti ilmus artikkel kolmest Itaalia meditsiiniõest, kes olid tööl Codogno haiglas, kui 20. veebruari õhtul ilmus sinna „patsient 0“, esimene koroonaviirusesse nakatunud itaallane. Nüüdseks on seal nakatunuid peaaegu mitu tuhat. Need kolm õde, Dana, Giovanna ja Fabio, olid tol õhtul erakorralise meditsiinilises osakonnas. Nad ei ole sealt siiani lahkunud.

Nad töötavad ööl ja päeval, magavad vaheldumisi nagu sõdurid kaevikus. Vahepeal Fabio haigestus. Dana ja Giovanna jätkavad: jooksevad, pesevad, ravivad, aitavad, lohutavad. Aeg-ajalt leiavad hetke oma lähedastele helistamiseks. Keegi pole tulnud neid välja vahetama. Kolleegid on alati leidnud põhjusi ja piisavalt meditsiinilisi tõendeid, et mitte ilmuda. Hirm nakatuda on liiga suur. Aga keegi ei tea, kuidas nad oleksid käitunud, kui nad oleksid olnud tol õhtul Dana ja Giovanna asemel. Ja keegi meist ei saa kunagi öelda, mida tema oleks teinud nende asemel. Piir kangelase ja põgeneja vahel on sageli väga õhuke.