Katoliku Kirik EestisArmulaua vastuvõtmisest

Communion in the hand C 690x450Kristus on Armulauasakramendis kohal ainulaadsel ja võrreldamatul viisil. Ta kohalolek on tõeline, reaalne ja substantsiaalne. Nõnda on Armulauas sakramentaalsel viisil – armulaualeiva ja -veini kujude all – kohal kogu Kristus, Jumal ja inimene. Sellepärast kehtib Armulaua vastuvõtmiseks katoliiklastele vastav austav hoiak.

Seoses epideemia olukorraga Eestis, oleme konsulteerinud arstidega ja uurinud teiste riikide kogemusi. Sellest lähtuvalt, soovitame üldiselt praegusel ajal võtta Armulauda käe peale, kuna sel juhul on preestrile kergem Armulauda kõikide nõuete kohaselt jagada.

Armulaud võetakse vastu vasaku käe peale, mida hoiab parem käsi. Parema käega võetakse pühitsetud leiba ning pannakse keele peale. Seda tuleb katoliiklasel teha kohe, preestri ees ning alles siis ära minna oma kohale palvetama.

 

Social button for Joomla