EKN Kaastundeavaldus

EKN logo webRooma–Katoliku Kirikule ja Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu kloostrile Pirital

Palume vastu võtta Eesti Kirikute Nõukogu südamik kaastunne ustava jumalasulase, isa Vello Salo lahkumise puhul, keda Jumal kutsus meie keskelt kristlastele kõige kaunimal ja tähtsamal päeval, esimesel Ülestõusmispühal.

Rõõm Kristuse võidust kõige kurja üle - elu võidust surma üle - iseloomustas ka isa Vellot. Seda usku ja rõõmu jätkus tal jagada meile kõigile. Tema armastus ületas konfessioonide ja maailmavaadete piirid, tehes temast kõigi kristlaste ja kaasteeliste hingekarjase.

Jääme isa Vello Salot meenutama sügava austuse ja tänutundega. Tema panust oikumeenilisse ellu ja ristiusu tulevikku Maarjamaal on võimatu üle hinnata. Tarvitseb vaid meenutada tema panust Piibli tõlkimisse ja üleskutseid uue piiblitõlke peatseks valmimiseks. Tema teoloogiline pärand, sügavmõttelised sõnavõtud ja innustav eeskuju on teinud meid kõiki rikkamaks.

Mälestus isa Vellost, tema südamesuurusest ja jäägitust usaldusest Jumala vastu jääb meid ühendama, julgustama ja juhatama. Kirjas heebrealastele kästakse võtta „eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu.“ (Heebrea 6:12). Nende hulka kuulub kindlasti ka preester Vello Salo.

Andku Issand isa Vellole igavene rahu ja paistku talle igavene valgus ning kinnitagu Issanda Vaim kõiki, kellele ta kallis oli.

Eesti Kirikute Nõukogu nimel

Peapiiskop emeeritus Andres Põder
Eesti Kirikute Nõukogu president