Tallinna linnajuhid tutvusid restaureeritud Peeter-Pauli katedraaliga Tallinnas

PeeterPauliKatedraalTallinnasTallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ja linnapea Taavi Aas tutvusid reedel, 25. jaanuaril Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli Katedraali restaureerimisel tehtud töödega. Tallinna linn eraldas Peeter-Pauli katedraali ulatuslikeks restaureerimistöödeks ning katedraali hooviansamblisse kuuluva Vene tn 16 hoone renoveerimiseks 125 000 eurot.  

Restaureerimistööde käigus korrastati kiriku lõunafassaad, teostati katuse osaline vahetus, restaureeriti kiriku siseviimistlus, peauksed ja tuulekoja uksed, ülemised kolmnurksed akende raamid, kuus lühtrit, kaks pihitooli, taastati seinte trafarettmaalingud ning altarimaal "Maarja taevassevõtmine", hangiti uued valgustid ja kõlarid ning skulptuurid taastati. Lisaks restaureeriti samuti Vene 16 hoone fassaad ja katus. Restaureerimistööd jõudsid lõpule eelmise aasta septembriks vahetult enne paavst Franciscuse visiiti Tallinna.

Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli neogooti-stiilis kolmelööviline kirik on ehitatud 1845. aastal. Algselt asus samas Peeter-Pauli kiriku kohas dominiiklaste kloostri refektoorium, mida hakati 1799. aastal kohandama kirikuks. Esimene ümberehituse plaan valmis 1833. aastal Peterburi arhitekt Karl Rossi poolt. 1841. aastal algasid kiriku ehitustööd, milleks lammutati refektooriumi võlvid ja lõunapoolne müür. Kirikuhoone valmis üldjoontees aastal 1844 ja esimene jumalateenistus peeti 1845. aastal. Läänesein kujundati esinduslikuks fassaadiks 1920. aastal Erich Jacoby (1885–1941) ja Franz de Vriesi (1890–1938) poolt. 1999. aastal toimus suurem fassaadide restaureerimine. Viimased suuremad remonttööd on toimunud 2003. ja 2016. aastal. 2016. aastal renoveeriti katedraali pea- ja põhjafassaad ning osaliselt katus.