Kristlaste ühtsuse palvenädal

roosiparg

Kristlikes kirikutes on käimas sel nädalal kristlaste ühtsuse palvenädal. 2019. aasta teemaks on „Õigust ja ainult õigust pead sa püüdlema.“ Rooma paavst Franciscus on kutsunud kõiki palvetama kristlaste ühtsuse eest, sest see palve on tulnud Kristuselt endalt, et "kõik oleks üks" (vt Jh 17:21). Igapäevaseks palveviisiks võiks kristlaste ühtsuse eest olla roosipärja palvetamine. Palvenädala oktaavi ajal tuleks kindlasti palvetada ka konkreetselt neid seitset palvet, mis on siinse artikli lõpus.

Katoliku kiriku Peeter-Pauli koguduses toimus 18. jaanuaril vesper kristlaste ühtsuse eest, kuid kõiki on kutsutud palvetama kogu nädala jooksul kuni apostel Pauluse pöördumise päevani, 25.jaanuarini. Erinevad palvetekstid ja artiklid on leitavad inglisekeelselt Maailma Kirikutenõukogu kodulehelt ja loe lisaks palvenädalast Vatikani palvenädala lehelt Siit. Loe lähemalt palvenädalast:

Palvenädala teemad valmistatakse ette erinevate kirikute esindajate osavõtul ning käesoleval aastal on ülemaailmse palveoktaavi keskmes Indoneesia eestpalvevajadused. Eesti palvepäev 18. jaanuaril Peeter-Pauli kirikus Tallinnas on toimunud eri kirikute noorte kristlaste eestvedamisel ning on pühendatud meie maa ja rahva kohtumisele Kristuse evangeeliumiga.
Aasta 2019 on alanud palvetamistega suurtel ja olulistel teemadel – palvetatakse kristlaste ühtsuse ning selle ühtsuse viljade eest. Iga-aastane ülemaailmne alliansspalvenädal jaanuarikuu algul tõi Eestimaa linnades kokku tuhandeid kristlasi, kes olid seekord hõlmatud mõtetega „ühtsusest mitmekesisuses“.
Eelnenud nädala esimestel päevadel tähistati Tallinna Issandamuutmise kirikus kristlikku ühtsust, mis seisneb veretunnistuse andmises. Nimelt, 14. jaanuaril 2019 täitus sada aastat Tallinna püha piiskopmärter Platoni ning Tartu pühade preestermärtrite Mihhaili ja Nikolai, koos nendega luterliku vaimuliku Traugott Hahni ning mitmete teiste hukkamisest Tartu Krediidikassa keldris. Mälestuspäeva oikumeenilistel jumalateenistustel palvetasid preestrid õigeusu ja luterlikest kirikutest koos ristirahvaga ning austasid Jumalat.
Kristuse kuulutamine kristlaste ühtsuses on Püha Vaimu töö ning selle ühtsuse eest palvetamine on Kristuselt saadud käsk. Viimase saja aastaga on kirikud otsinud ja proovinud mitmesuguseid ühtsuse vorme. On sündinud oikumeenilised nõukogud ja foorumid ning on seatud sisse kontaktid kõikidel kirikutel üksteisega. Selles oli palju rõõmu ja lootust. Nüüdseks on XX sajandi unistused kiriku ühtsusest jäänud ajalukku. Midagi neist unistustest realiseerus küll, toimus leppimine kirikute vahel, üksteise käest paluti andeks mineviku kurjade tegude pärast, osutatakse üksteisele suurt külalislahkust – kuid see nähtav ühtsus, mis ühest suust ja südamest tunnistaks Jeesust Kristust kogu maailmale, on ikka veel meie eestpalvete teema.
Kui XX sajandil kujutati enamasti ühtsust selliselt, et kõik teised kristlased, kõik emakirikust lahutatud vennad ja õed, tulevad tagasi minu kiriku rüppe, siis XXI sajand seab meie ette uue olukorra ja uued ülesanded. On ilmne, et kirikute formaalne ühendamine ei ole osutunud võimalikuks; Jumal andku andeks meie suutmatus. Seevastu saavad kirikud üksteist tunnustada – tunnustada seda, mida Kristus igaühe meie juures teeb, ning saavad kuulutada Kristust üheskoos. Jeesus Kristus paneb meid üheskoos tegutsema selle maailma päästmise pärast.
Palvepäeva oikumeenilise ettevalmistusrühma noored kristlased väljendasid nagu ühest suust üht erilist igatsust: see on kristlaste mõju tänapäeva ühiskonnas; see on kiriku teenimine maailmas, milles elame ja suhtleme. Mõni näide:
Kaarel ütles: palvetame kindlasti selle eest, et kristlased võiksid jääda oma identiteedile kindlaks, olles puhtad ja Jumalale meelepärased, et neil võiks olla ühiskonnas rohkem positiivset mõju. Et kristlased võiksid olla maailmale eeskujuks, mitte vastupidi. Seejuures tajuda ennast ühtse kristlaskonnana ja omades omavahelist sügavat mõistmist.
Valev ütles: me vajame armu, et näha üksteises Kristust. Näha, kuidas Kristus elab meie kesksel, ning võtta üksteist vastu – ka erinevatest kirikutest – vendade ja õdedena Kristuses. Selles osaduses ma teenime ühiselt Jumalat.
Rene ütles: Jumal aidaku ja õpetagu meil, kristlastel, elada ja teenida teda kogu südamest nii, et me tõesti oleme "maailma valguseks", “soolaks" ja "linnaks mäe peal", et me oma eluga tunnistame Kristust ja seeläbi juhatame inimesi Jumala juurde.
Tänaste noorte kristlaste põlvkond märkab nende inimeste valu, kes elavad Jumalata, ja see läheb neile korda. Noored näevad ühtlasi võimalusi oma usust tunnistada ja paluvad selleks Jumala üleloomulikku väge. Võime nõustuda, et kui need teemad on tõusnud päevakorda, siis on Püha Vaim selle pannud me südamesse. Siis on järelikult õige ja soodus aeg alanduda Jumala ette ning palvetada kristlaste niisuguse ühtsuse eest, mis tunnistab Jeesust Kristust meie maailmas.
Palvetagem Jumala rahva ühtsuse eest Kristuse tahte kohaselt, et inimesed usuksid evangeeliumisse, saaksid päästetud ning järgiksid Issandat Jeesust Kristust:
1. Jumal, meie taevane Isa, me kummardame Sind. Me palume Sind, ava meie mõistus ja süda nägema Sinu pühaduse ja armastuse ilu. Võta meid täna taas vastu oma lastena, kes igatsevad Sinu osadust.
2. Kõikvõimas Jumal, me palume rahu pärast selles maailmas. Kaitse meie maad ja rahvast. Tee tühjaks tülitsejate kurjad plaanid ja lase meie headel ettevõtmistel edeneda. Me palume parema maailma pärast.
3. Kättemaksu Jumal, me palume Sind, pane piir ülekohtule, mida inimesed teevad üksteise vastu. Anna süütutele kannatajatele näha, et nad pole ilmaasjata pannud oma lootuse Sinule. Ole oma üleloomuliku väega nende ligi, kes täna ja homme saavad tunda Sinusse uskumise pärast tagakiusu.
4. Truu ja ustav Jumal, õpeta õiglust neile, kes on juhid ja kannavad vastutust. Suuna nende otsuseid ja tegusid Sinu armuseaduste järgi. Me palvetame oma riigijuhtide, äri-, kultuuri- ja haridusjuhtide, kirikujuhtide eest. Jumal, loo meile puhas süda ja uuenda meie sees Sinu kindel vaim.
5. Inimesearmastaja Jumal, anna oma kirikule uut selgust Sinu rõõmusõnumi kuulutamisel tänapäeva inimestele. Me palvetame kõikide kirikute kasvamise pärast meie maal. Me palvetame üksteise eest, et Sa aitaksid meid elada Jeesuse eeskuju järgi igal päeval. Pane oma kirik valguseks maailmale.
6. Halastaja ja armuline Jumal, pikameelne ja rikas heldusest, õnnista oma rahvast selle pühadusega, mis on Sinul. Aita meid ühtsusele üksteisega, kuigi me oleme eraldunud erinevatesse kirikutesse. Anna meile andeks meie suutmatus. Anna meile üksteises näha Sind, Kristus. Me palume Sinult õnnistust, mis teeb meid rõõmsateks kristlasteks, kannatlikeks ja abivalmiteks üksteise jaoks.
7. Kolmainus Jumal, kingi oma kirikule see ühtsus, mis on Sinus – Isas ja Pojas ja Pühas Vaimus. Me ootame Sinu tulemist aus ja väes, kus Sinu kirik saab igavesti ühendatud Sinuga uues loomises.