Oktoobrikuu on pühendatud Püha Roosipärja palvetamisele

roosiparg

Oktoobris on kõik katoliiklased kutsutud palvetama Püha Roosipärga. Tallinna Peeter-Pauli Katedraalis toimub roosipärja palvus iga päev enne õhtust missat (pühapäeval enne pühapäevast eestikeelset Missat). Kõik on kutsutud selle palvusega ühinema!

Samuti Püha Isa kutsub kõiki ustavaid kogu maailmas, palvetama Püha Roosipärga iga päev, et ühineda osaduses ja kahetsuses nagu Jumala rahvas, küsides Püha Jumalaema ja Püha Peaingel Miikaeli kaitset kirikule. Viimastel päevadel, enne Püha Isa minekut Balti riikidesse, kohtus paavst Isa Fréderic Fornos S.J.’ga, „Maailma Palvevõrgustik Paavsti Eest” rahvusvahelise direktoriga, ja palus tal levitada seda üleskutset kõikide ustavate seas üle maailma. Paavst kutsub pärast Roosipärja lugemist lõpetama iidsete eestkostesõnade „Sub Tuum Praesidium” ja Püha Peaingli Miikaeli palvega, et ta meid kaitseks ja aitaks meid meie võitlustes kurja vastu (Ilmutuse raamat 12, 7-12).

11. septembril, paavst tsiteerides Esimest Iiobi raamatut jutluses Santa Martas: „Kuri käib mööda maailma otsides keda süüdistada”. Ainult palve saab seda kurja võita. Kõikide tradisioonide suured pühakud on soovitanud vaimsetes tormihetkedes, varjuda Püha Jumalaema keebi alla paludes eestkostet “Sub Tuum Praesidium”: “Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et Benedicta”.

[Sinu kaitse ja varju alla põgeneme, Püha Jumalasünnitaja. Ära põlga meie palveid, kui me oleme hädas, vaid hoia meid alati kõikide ohtude eest, Sina, auline ja püha Neitsi].

Selle eestkostega palub Püha Isa kõiki ustavaid maailmas, paluda Püha Jumalaemal asetada Kirik oma kaitsva keebi alla: hoides teda kurja, suure süüdistaja, rünnakute eest, samas tehes Kirikut rohkem teadlikumaks oma oleviku ja mineviku eksimustest ja vigadest, ja pühenduma kahtlusteta võitlema, nii et kuri ei saaks enam valitseda.

Püha Isa on ka üles kutsunud oktoobris Püha Roosipärga lugema ning lõpetama Leo XIII. kirjutatud palvega:

“Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen”.

[Püha Peaingel Miikael, kaitse meid lahingus; ole meie kaitsja kuradi nurjatuse ja püüdepaelte eest; me palume alandlikult, sõidelgu Jumal teda; Sina, Oo Taevalik Prints, Jumala väes, heida alla põrgu Saatan ja kõik kurjad vaimud, kes luusivad mööda ilma ringi otsides hingi, keda hävitada. Aamen.].