Katehheesikursus lastele ja noortele Pirita kloostris

kloostriinfoPirita kloostris alustab 2017.a. sügisest katehheesikursus ( nn. pühapäevakool) lastele ja noortele. Esialgu on kavas komplekteerida 3 gruppi:
1. Kõige pisemad (4.- 6. aastased ) - eakohased tegevused laulu, joonistamise jms., et hakata aimama Jumala lapseks olemise rõõmu.
2. Põhigrupp ( 7.-12. aastased ) - valmistumine Esimeseks Armulauaks ja nendele, kes juba osalevad Euharistias, kasvamine oma südametarkuse teel.
3. Noorte grupp ( 12. - 17. aastased ) - valmistumine erinevate sakramentide vastuvötmiseks ning oma vaimse elu mõtestamine.

Oleme planeerinud teha tihedat koostööd erinevate gruppide vahel ning läbi ühise muusikategemise kaasata lapsed ka Püha Missa liturgiasse aktiivsete osalistena. Selleks saab olema iga kuu esimese pühapäeva Missa tavapärasest pisut erinev.

Selleks, et korraldamiseks saaks olema ettekujutus, palju lapsi ja noori on valmis Pirita kloostri katehheesis osalema, palume asjast huvitatud lastevanematel võimalikult kiiresti sellest teada anda isa Arturile e-maili teel aadressil:
või enne (ja pärast) Missat silmast-silma kohtudes.

Sissejuhatav kokkusaamine koos lastevanematega saab toimuma pühapäeval, 17. septembril pärast Püha Missat.

Katehheesikursuse juhendajate meeskond on komplekteerimisel ja anname selle kohta täpsemat infot 17. septembri kokkusaamisel.

Ootame kõiki lapsi ja noori osalema!

Olge hoitud!

Isa Artur
Ema Vimala