MaarjapaisJumala sulase Eduard Profittlichi sünniaastapäev

piltep11. septembril möödub 127.a. esimese Eesti katoliku peapiiskopi Eduard Profittlichi S.J. sünnist. Saksamaalt pärit ja Eesti kodakondsuse saanud peapiiskop Profittlich sündis 11. septembril 1890 Birresdorfis, Reinimaal.

Eduard Profittlich tõi 1930. aastatel katoliku kirikusse palju uuendusi, tegeles hingehoiuga, noorte katehheesiga ja tugevdas katoliiklust Eestis. 27. juunil 1941 arreteeriti peapiiskop Profittlich Peeter-Pauli katedraali kõrval asuvas ametikorteris. Ta palus arreteerijatelt veel paari minutit enne lahkumist kodukirikust veetmiseks Jeesuse Kristusega Peeter-Pauli koguduse altari ees. Hetkel on käimas peapiiskop Eduard Profittlichi elu ja tegevuse kohta ajaloolise materjali kogumine ja selle süstematiseerimine õndsakskuulutamise protsessi jaoks Eesti Apostellikus Administratuuris.

Õndsakskuulutamise ajal aga on eriti oodatud katoliiklaste eeskostepalved Jumala sulase Eduard Profittlichi poole, sest see aeg on antud kõigile palujatele kui armuaeg, kus Jumala sulane erilisel viisil võtab kuulda usklike palveid, eriti Maarjamaal - maa, mida ta väga kogu südamest armastas.

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg kannatas ja suri ristil inimeste päästmiseks. Tema eeskujul armastas Sinu sulane peapiiskop Eduard Profittlich, S.J. Sind kogu südamest, teenis Sind ustavalt tagakiusamise ajal ja andis oma elu Kiriku eest. Arva ta oma õndsate hulka, et tema ustavuse ja armastuse eeskuju säraks kogu maailma ees. Palun Sind, võta tema eeskostel kuulda minu palve...... Kristuse, meie Issanda nimel.
Aamen.

Social button for Joomla