Katoliku Kirik EestisIsa Mikelis Krumpansi 30. surma-aastapäev

Mikals13. juulil möödub 30. aastat isa Mikelise lahkumisest. Ta oli väärikas preester aastaid Maarjamaal, pühendades kõige keerulisematel aegadel ennast Jumalariigi ja Tema rahva teenimisele.

Mikelis Krumpans sündis Lõuna-Lätis Latgales 7. novembril 1916. Isa oli lätlane, ema poolatar – mõlemad olid jumalakartlikud inimesed ja kokku oli neil 12 last, Mikelis viimane, kaheteistkümnes. Mikelis õppis Izvaltas ja Kraslavas, viimases lõpetas ka aastal 1938 gümnaasiumi. Läti Ülikooli teoloogiateaduskonda asus õppima ta samal aastal, kui see osakond suleti 1940. aastal ning siirdus oma vanema venna Jazepi juures ning aitas teda kiriklikes talitustes. Edasi õppis Aglonas vaimulikus seminaris ja siis kui Riiga kolis seminar, õppis Mikelis edasi Riias. 1944. lõpetas Mikelis õpingud ja ning samal aastal pühitseti ta ka preestriks.

Alguses ta töötas vikaarina Liviani linnas, hiljem Nautreni ja Irsi külas. 1952. aastal määras Riia peapiiskop Springovics isa Krumpansi Tallinna rooma-katoliku koguduse alaliseks preestriks kuhu jäi surmani 1987. aastani. Ta lahkus oma taevase Isa koju 13. juulil õhtupalveid lugedes. Loe lähemalt isa Mikelis Krumpansist raamatust “Preester Mikelis Krumpans” (Koostanud Mari Järvi ja Reet Marttila, Tallinn 2016).

Social button for Joomla