Maarjapais2017. aastal tähistab kogu Kirik Fátima ilmutuse 100-ndat aastapäeva.

our lady of fatima1a

 

Neitsi Maarja ilmutused ja sõnumid, mida ta vahendas väikeste laste kaudu kogu inimkonnale, on olnud prohvetlikumad kui teised Jumalaema ilmutused kogu maailmas (Guadelupe 1531, Pariis 1830, Loudres 1858 jt). Tänavu möödub 100 aastat Fátima ilmutusest Portugalis. Sinna suundub 12.-13. mail välisvisiidile ka Püha Isa paavst Franciscus. Enne Neitsi Maarja ilmutamist Fátimas, ilmus 1916. aastal aga Aljustreli külas kolmel korral Issanda Ingel (Rahuingel) - kevadel, suvel ja sügisel.

 

 

Ingli ilmumised ja sõnum.

Ingli ilmumine ja kuulutus kolmele lapsele - Lucia dos Santosele, Francesco Martole ja ta õele Jacinta Martole - oli ettevalmistuseks nende kohtumiseks Neitsi Maarjaga. Rahuingli ilmumise sõnum on jäänud tihti tähelepanuta, kuid näitab väga oluliselt inimkonna suunamist Armulaua sakramendi poole. Rahuingel palus lastel juhtida kõiki Eluleiva juurde ja selle läbi pühenduda Armulauale, selle kummardamisele ja Armulaua palvetele, kui Neitsi Maarjale pühendumise oluliseimale elemendile. Nii andis Rahuingel Francescole ja Jacintale kolmandal ilmumisel Püha Armulauda, kuigi nad ei olnud veel sellises vanuses, et oleksid varem Jeesuse Ihu ja Verd vastu võtnud. See oli laste esimene Armulaud. Samuti palus ingel lastel alandlikult kanda kannatusi, palvetada ja tuua igapäevaseid ohvreid.

Fátima ilmutused ja sõnum.

Jumalaema ilmus Portugalis Cova da Irial, mis asub Fátimast 2,5 km kaugusel. Ta ilmus kokku lastele kuuel korral. Selleks ajaks oli Rahuingli viimasest ilmumisest lastele möödunud pool aastat. Ainuke, kes Neitsi Maarjaga rääkis, oli Lucia ning seega sai Lucia kogu maailmale Jumalaema sõnumi vahendajaks. Teine tüdruk, Jacinta, nägi ja kuulis Maarjat. Francesco, Jacinta vend, üksnes nägi Neitsi Maarja ilmumist.

Esimene ilmumine toimus 13. mail 1917, kui Maarja ütles, kes ta on ja palus, et lapsed tuleksid kuuel järjestikusel kuul, 13. kuupäeval, sama tammepuu juurde temaga kohtuma. Ta kinnitas, et hiljem näitab ta kõigile, kes ta on.

Teine ilmumine leidis aset 13. juunil 1917. Jumalaema ütles Luciale sama, mida esimeselgi korral, kuid palus Lucial ka õppida lugema ja kirjutama. Maarja ütles ka, et ta võtab teised lapsed varsti endaga kaasa (paar aastat hiljem Francesco ja Jacinta surid), kuid Lucia peab kuulutama Jeesuse armastust maailmas ning selleks peab ta oskama lugeda ja kirjutada.

Kolmas Jumalaema ilmumine toimus 13. juulil 1917, kus end Roosipärja Kuningannana esitlenud Maarja rääkis suurest sõjast. Ta ütles, et vaid tema kaudu on võimalik selle lõpetamine.

Neljas ilmumine Cova da Irial leidis aset 19. augustil 1917, sest 13. kuupäeval oli kogunenud väga suur hulk inimesi ning siis Maarja ei ilmunud rahvale. Lapsed kannatasid seetõttu, sest kogu külas ning lähikonnas oli Neitsi Maarja   uudis juba levinud. Maarja sõnumi kohaselt tuligi lastel kannatada ja oma kannatused patuste eest ohverdada, eriti nende eest, kes on puhastustules, sest nad väga vajavad meie palveid.

13. septembril 1917 leidis aset viies ilmumine, kui lastega oli kaasa tulnud juba üle 20 000 pealtvaataja. Sellel korral palus Maarja, et igapäevaselt palvetataks Roosipärga selleks, et saabuks sõja lõpp.

Kuues ja viimane ilmumine leidis aset 13. oktoobril 1917 - valgussähvatus ilmus tammepuu kohale ja Lucia jooksis küsima, mida Ema seekord soovib. Viimasel korral palus Maarja ehitada tema auks kabeli ja jätkata Roosipärja palvetamist. Sel korral kinnitas Maarja, et Esimene maailmasõda lõppeb peagi.

Oma mälestused Fátima ilmumisest pani kirja õde Lucia juba hiljem, aastatel 1935 – 1941.

Siinjuures lühike ülevaade Jumalaema poolt sisseseatud nn. viie esimese laupäeva pühendamisest Fátima sõnumile ning pühendumisest Maarja Pärispatuta Südamele.

Neitsi Maarja poolt õde Lucia vahendusel läkitatud praktiline sõnum katoliiklastele on kindlas vaimsuses ja pühendumises püsimine:

Püüa elada hea kristlase elu. Me elame heade kristlastena, kui täidame Jumala käske oma igapäevases elus. Me elame heade kristlastena kasvatades voorusi ja vältides pattu ning esimesel võimalusel tunnistades Jumalale omi eksimisi meeleparanduse sakramendi vahendusel.

Palveta igapäevaselt, eriti Roosipärga. Ilma palveta oleme tühised. Palvetades elame head kristlikku elu. Kõikide Fátima ilmutuste ajal palus Neitsi Maarja meil iga päev palvetada Roosipärga.

Püüa elada “viie esimese laupäeva” palvust vähemalt üks kord elus.
Neitsi Maarja palus iga kuu esimesel laupäeval minna pihile (või paar päeva enne seda, sest mõnedes kohtades on Missad vaid pühapäeviti). Tuginedes Hispaanias, Pontevedras 1926 õde Luciale osaks saanud ilmutusele, võtta vastu Armulauda (kui mitte esimesel laupäeval, siis järgmisel päeval. Pühapäeval võtta vastu Armulauda armuseisundis). Palvetada südamest Roosipärga ja vähemalt 15 minutit mõtiskleda Roosipärja saladuste üle.

Too väikeseid ohvreid. Püüa olla Jeesusele lähedal ja ühineda tema ohverdusega läbi väikeste ohverduste ja kannatuste. Palveta eriti nende eest, kes on Temast kaugenenud.

Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Süda.

Meie Ema, Neitsi Maarja lubas päästa kõik hinged ja anda erilist Armu neile, kes ennast pühendavad tema Pärispatuta Südamele ning elavad sellisel pühendunud viisil, mida ta näitas laste kaudu kogu maailmale.

Pärispatuta Südamele pühendumine on Fátima ilmutuses kesksel kohal. Püha paavst Johannes Paulus II pühendas 1984. aastal Venemaa Neitsi Maarja Pärispatuta Südamele, et riik saaks erilist Jumalaema Armu ja kommunistlik režiim kaoks. Fátima ilmutuse järgi soovis Pühim Neitsi Maarja, et kogu maailm saaks pühendatud tema Pärispatuta Südamele.

Vatikan on Fátima Neitsi Maarja ilmumised ja ennustused tunnistanud ehtsateks. 

Neil, kes tahaksid süüvida ja sügavamalt mõista Neitsi Maarja ilmutuse sisu ning vastata sügavamalt Jumalaema soovidele, on võimalik lugeda ingliskeelset kodulehte alljärgnevalt lingilt: www.fatima.org.

Social button for Joomla