Katoliku Kirik EestisEestisse tuleb visiidile Püha Tooli riikidevaheliste suhete sekretär peapiiskop Paul Gallagher

Loe edasi: Eestisse tuleb visiidile Püha Tooli riikidevaheliste suhete sekretär peapiiskop Paul Gallagher30.-31. jaanuarini 2020 viibib Eestis ametlikul visiidil Püha Tooli riikidevaheliste suhete sekretär peapiiskop Paul Gallagher. Tegemist on paavsti ühe lähedaseima kaastöötajaga, kes vastutab Püha Tooli rahvusvaheliste suhete eest. Gallagheri vastutusvaldkonna alla kuulub samuti Rooma-Katoliku Kiriku tegevuse reguleerimine, rahvusvaheliste võrgustike loomine, apostellik nuntsiatuur ja tegelemine teiste diplomaatiliste küsimustega.

Peapiiskop Gallagher kohtub iganädalaselt paavstiga, tutvustades talle kiriku ees seisvaid probleeme kogu maailmas ning valmistades Püha Isa ette kohtumisteks maailma liidritega ja apostlikeks visiitideks.

Peapiiskop Paul Gallagheri visiit on teine Vatikani riikidevaheliste suhete sekretäri Eesti külastus. Tema eelkäija peapiiskop Dominique Mamberti külastas Eestit septembris 2009.

Kristlaste ühtsuse palvenädal 2020

Loe edasi: Kristlaste ühtsuse palvenädal 202018.-25. jaanuarini kutsutakse kristlasi palvetama ühtsuse eest. Kristlaste ühtsuse palvenädalad on olnud järjepidevalt ja ülemaailmselt alatest 1966. aastast, mille valmistavad igaks aastaks ette Kristliku ühtsuse paavstlik nõukogu koos Kirikute Maailmanõukogu usu ja kirikukorra komisjoniga. Eestimaa kogudused ühinevad selle üleskutsega.

Aastaks 2020 on palveteemade sõnastamine antud Malta kristlastele. Maltalased valisid juhtmõtteks lausekatke, mis meenutab püha Pauluse randumist Maltal: „nad (saarlased) osutasid meile suurt lahkust“ (Ap 28:2). Laevaõnnetusse sattunud meresõitjad koos vangistatud apostliga jõudsid õnnelikult maale ning saare elanike lahkus sai tasutud sellega, et koos päästetutega jõudis Maltale ka Jeesuse Kristuse evangeelium. Maltalased tähistavad seda päeva nende rahvuskiriku sünnipäevana.

Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele

Loe edasi: Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklasteleArmsad vennad ja õed!

On jäänud veel mõned päevad, enne kui saame kodudes ja kogudustes ning eriti oma südames ja hinges tähistada rõõmusõnumit, et „meile sünnib laps, meile antakse poeg“ (Js 9:5)!

Hiljuti andis paavst Franciscus välja apostelliku kirja „Admirabile Signum“ („Imeline märk“), mille lugemist ma kõigile soovitan, sest see on väga ilus mõtisklus jõulude ja jõulusõime tähendusest. Selles kirjas meenutab Püha Isa, kuidas Assisi püha Franciscus 1223. aastal Itaalias Greccio linnas esimese jõulusõime ehitas. Ehkki päris esimene jõulusõim oli Jeesuse sõim Petlemmas, pani katoliiklikule jõulusõimetraditsioonile aluse just Assisi Franciscuse tehtud jõulusõim. See komme on seotud jõulupühade liturgilise tähistamisega. Püha Isa kirjutab: „25. detsembril tulid Grecciosse kokku frantsisklaste ordu vennad ühes kohalike talunikega, kes tõid kaasa lilli ja tõrvikuid, et seda püha ööd veel kaunimaks muuta. Franciscus leidis saabudes eest heina täis sõime ning eesli ja härja. Kõiki kohalviibijaid täitis jõulusõime juures sõnuseletamatu rõõm, mille sarnast polnud nad varem kogenud. Seejärel pühitses preester sõimel Euharistiat, väljendamaks sidet Jumala Poja lihakssaamise ja Armulaua vahel.”

Pöffi oikumeenilise žürii preemia

Loe edasi:  Pöffi oikumeenilise žürii preemiaLõppes 23. Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival. Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute, seal hulgas ka Rooma-Katoliku Kirik, esindajad hindasid Pöffi põhivõistlusprogrammi 21. filmi. Oikumeenilise žürii preemia sai film, mille idee toetab kristlikke ja üldinimlikke väärtusi, empaatilist ja üksteisega arvestavat elukorraldust ning elu pühadust. See on film, mis toetab vaatajat isiklike valikute tegemisel ja mille muudavad mõjuvaks tugev stsenaarium ning meeldejäävad näitlejatööd.

Oikumeenilise žürii 2019.a. preemia sai Saksa-Austria film Mustlaskuninganna (rež. Hüseyin Tabak).

Filmi peategelane on kõigi kriteeriumide järgi liigitatav kaotajate sekka, kuid ometi keeldub ta ohvri rollist, rühib elus edasi ja nõuab ka teistelt pingutust ning lugupidavat ja väärikat kohtlemist. Üha edasi püüeldes, oma põhimõtetele kindlaks jäädes kummutab ta ümbruskonna eelarvamused.

 

Püha Missa Viimsis teisipäeviti

Loe edasi: Püha Missa Viimsis teisipäevitiAlates 3. detsembrist toimub Viimsi Püha Jaakobi kirikus (Nurme tee 2, Pringi küla, Viimsi) teisipäeviti kell 19.00 Püha Missa. Missat pühitseb isa Thomasz Materna. Buss number 114 (Harjumaa liin) väljub Hobujaama peatusest kell 18.32 ja jõuab Rannarahva peatusesse 18.57. Tagasi Viimsist kell 19.45. Kõik on teretulnud. NB! Järgmine Missa Viimsis toimub 7. jaanuaril 2020.

 

Püha Tooli apostellik nuntsius peapiiskop Petar Rajič andis üle volikirja

Loe edasi: Püha Tooli apostellik nuntsius peapiiskop Petar Rajič andis üle volikirjaApostellik nuntsius Petar Rajič andis üle oma volikirja 21. novembril 2019 Eesti Vabariigi Presidendile. Apostellik nuntsius on paavsti diplomaatiline esindaja riikides, millega on Püha Toolil ametlikud diplomaatilised suhted. Ta vastab erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametiastmele.

Apostellik nuntsius peapiiskop Petar Rajič resideerub Vilniuses, Leedus.

Ta on ühtlasi Püha Tooli nuntsisu Leedus ja Lätis.

 

President külastas Rooma-Katoliku Kirikut

Loe edasi: President külastas Rooma-Katoliku KirikutVabariigi president Kersti Kaljulaid külastas Rooma-Katoliku Kirikut Tallinnas ning kohtus piiskop Philippe Jourdaniga. Tegemist oli viisakusvisiidiga enne riigipea visiiti Rooma ja Vatikani 28. novembril, kus ta kohtub paavst Franciscusega.

Presidenti tervitas Peeter-Pauli kirikus Püha Miikaeli lastekoor. Roomakatoliku kiriku ajaloost rääkis ajaloolane Toomas Abiline, külastati Dominiiklaste kloostri ristikäike ning seejärel suunduti koos piiskopiga Püha Johannes Paulus II saali töökohtumisele, mis oli mõeldud Rooma visiidi ettevalmistuseks. Kohal viibis ka EV suursaadik Püha Tooli juures hr. Paul Teesalu, kes saadab presidenti kohtumisel paavstiga.

Kohtumisel arutati keskkonnaküsimusi, üksteisest hoolimist ja ligimese austamist ühiskonnas ning perekonnas ning kuidas saaks riik ja kirik rohkem koostööd teha ühise heaolu nimel. Piiskop Philippe Jourdan andis edasi oma parimad soovid ja tervitused Rooma Paavstile. “Viime omalt poolt tervitused Vatikani ja mul on hea meel, et te usaldate mind neid tervisi edasi viima,“ vastas Kaljulaid piiskop Jourdanile.

Paavst Franciscus külastas Eestit 25. septembril 2018, edastades riigipeale ühtlasi kutse külastada Vatikani.

Pildigalerii:SIIT. (Fotod: EVP kantselei)

Uued pühakud kirikus

Loe edasi: Uued pühakud kirikusPühapäeval, 13. oktoobril kanoniseeris paavst Franciscus järgmised õndsad: John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes, Margarita Bays.

Seega, Katoliku kirik sai 5 uut pühakut.

Rooma oli kogunenud kanoniseerimismissale Püha Peetruse väljakule ligi 100 000 inimest, sealhulgas eekõige Britannast, sest pühakute hulka arvati kardinal John Henry Newman, kes on suur katoliku teoloog ja filosoof ning kelle pühakukskuulutamist on kaua aega oodatud. 2018.aastal kinnitas Pühakukskuulutamise kongretsioon imeteo, mis juhtus 2013 aastal Ameerikas, kui noorel naisel oli keeruline olukord rasedusega. Toimus eriline ime palve läbi ja pr. Villalobos sünnistas terve tütre ning hiljem veel ühe lapse.

Uus palveraamat

Loe edasi: Uus palveraamatIlmunud on uus katoliiklik palveraamat "Au olgu Jumalale". Palveraamatut on võimalik osta Peeter-Pauli koguduse kantseleist hinnaga 3 eurot.

Palveraamatus on erinevaid palveid, mida palvetada enne ja pärast Missat, erinevate pühakute eeskoste palveid, mõned olulisemad litaaniad ja palju teisi palveid palvetamiseks.