Katoliku Kirik EestisKõndides Kristuse poole

Loe edasi: Kõndides Kristuse pooleJumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pärast seda, kui nad olid kuulanud Kristuse jutlustamist, said mitmed tuhanded inimesed osa leivast ja kalast, mida Ta jagas nii külluslikult, et suur kogus jäi järele.[1] Kuigi paljud nende hulgast ei pruukinud toimunust aru saada, oli see olnud vähemalt apostlite jaoks selge ime. Taas kord olid nad täis hämmastust. Nad olid elanud meie Issandaga koos juba mõnda aega ja see polnud esimene ime, mida nad olid tunnistanud. Kuid sel korral oli see teoks saanud nende läbi, nende endi kätes. Nad olid olnud mitte pelgalt pealtvaatajad, vaid tõelised peategelased.

Lutheri 95 teesi: katoliiklik lähenemine prof. isa Philip Goyret. Konverentsiettekanne.

Loe edasi: Lutheri 95 teesi: katoliiklik lähenemine prof. isa Philip Goyret. Konverentsiettekanne.Katoliiklik historiograafia on Lutheri koha pealt 20. sajandi vältel teinud läbi sügava arengu. Selle algusesse jääb H.S. Denifle töö („Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung“, Mainz 1904), milles Lutherit on kujutatud väga halva teoloogi, moraalselt rikutud munga ja silmakirjaliku patusena. Teise maailmasõja esimestest aastatest leiame selle asemel J. Lortzi raamatu „Die Reformation in Deutschland“ (Freiburg 1939-40), milles Lutherit esitletakse kui homo religiosus’t, kes püüdis taastada kristluse autentset vormi. Tema sõnul oli Luther vastaseks „katoliiklus, mis polnud õieti katoliiklik“1, vaatenurk, mida on mainitud ka raportis „Konfliktis osaduseni“ (KO) 21. Hiljem, 1983. aastal kirjutasid katoliiklased luterlaste ja roomakatoliiklaste ühtsuse komisjonis alla ühisavaldusele „Martin Luther – Kristuse tunnistaja“. Minu artikkel liigub mööda seda ideede arengut.

Prof. Goyret loeng paavsti rollist kirikus

Loe edasi: Prof. Goyret loeng paavsti rollist kirikus Reedel, 29. septembril 2017 pidas katoliiklastele loengu paavsti rollist kirikus isa Philipe Goyret Roomast. Siinjuures tema loengu tekst.

Buona Sera! Tere õhtust! Ma alustasin nende samade sõnadega, millega Paavst Franciscus alustas oma pontifikaati Püha Peetruse basiilika esimesel korrusel, pöördudes inimeste poole, kes olid seal [Peetruse väljakul], et vastu võtta apostellik õnnistus. Võimalik, et te ei tea, et nimi Franciscus, mille Paavst endale valis, on esmakordselt pontifikaadi ajaloos kasutuses Paavsti nimena. Ja ei ole olemas rohkem itaaliapärast nime kui seda on Franciscus, sest püha Franciscus Assisist oli esimene, kes Itaalias seda nime kandis.

Tänutundega Viru-Nigulast

Loe edasi: Tänutundega Viru-NigulastViru-Nigula 2017
Nele Aus

Viru-Nigula aastal 1817, kakssada aastat tagasi, sukeldugem hetkeks ajas tagasi ja laskem kujutlusvõimel end juhtida… Saame seda teha, sest on olemas andmeid, et ka peale katoliikliku aja lõppu Maarjamaal oli Viru-Nigula endiselt palveränduritele armas ja väega paik ja püha Maarja inimeste südames. Nii nad ilmselt läksid, pered hobuste ja vankritega, osa kindlasti jalgsi, teele asununa juba eelmisel päeval, sest oli olemas usk, et Tema aitab, kui ennast natukenegi pingutada. Ja vaprad olid need minevikus elanud kristlased kindlasti. Palverändurid kakssada aastat (ja muidugi hiljem ka) tagasi teadsid, et palverännakud saavad korda saata imesid ja seepärast käime meiegi igal aastal Viru-Nigulas.

Traditsiooniliselt oli sellelgi aastal kõigepealt Missa, kus erinevates keeltes lugemine tekitas tänutunde, et me kirik on kõigi jaoks, kes me siin Maarjamaal oma kodu oleme leidnud. Nähes neid Jumalat armastavaid memmekesi, kes jalavaludele vaatamata olid tulnud, et paluda oma lähedaste eest, küll Pärnust, Tartust ja Narvast, süvenes arusaam, et oleme otsekui üks pere.

Muljeid 2017. aasta laste-ja noortelaagritest Kodasemal

Loe edasi: Muljeid 2017. aasta laste-ja noortelaagritest Kodasemal  

Nagu igal suvel, nii veetsid paljud meie kogukonna noorimad liikmed ka tänavu mõne nädala oma vabast ajast erinevates koguduse laste- ja noortelaagrites. Tegevusi jagus seal erinevatele gruppidele terve suve jooksul. Käidi matkamas jalgsi ja jalgratastega, tehti sporti, nauditi suve ja laulmisrõõmu, oldi palverännakul. Iga päev pühitseti Missa ja toimusid ühised palvused ja mõtisklused. Toredate kaaslaste seltsis elatakse palveelu koos lõbusa ajaveetmisega käsikäes, samas üheskoos üksteist paremini tundma õppides ja kasvatades palvemeelt preestrite ja õpetajate abiga. Nüüd on kooliaasta juba alanud ning mõned laagris osalenud noortest olid valmis jagama oma muljeid Kodasemal toimunust.

Armastatud Jasna Gora Jumalaema - Must Madonna

Loe edasi: Armastatud Jasna Gora Jumalaema  - Must MadonnaTänavu tähistakse Jasna Gora Jumalaema, Poolamaa kaitsja ja Kuninganna, kroonimise 300. aastapäeva. Pidustused, mis algasid augustikuus, kulmineeruvad juubelisündmustega septembris. Jasna Gora pühapaik on olnud armastatud kõigi katoliiklaste seas. Igal aastal siirduvad sinna palverändurid ka Maarjamaalt. Kohane on märkida, et Tallinna Peeter-Pauli katedraali Maarja kabelit kaunistab samuti Częstochowa Maarja, Musta Madonna, Poolamaa Kuninganna pühapildi koopiana maalitud ikoon.

Jumalaemale pühitsetud tähtsaimaiks ning armastatuimaks pühamuks on Poolamaal Jasna Gora klooster, mis asub Częstochowas, Lõuna-Poolas, umbes 100 km kaugusel Krakowist. Oma erilise tähenduse on saanud klooster just Jumalaema - Musta Madonna - imettegeva ikooni tõttu.

Paavst Franciscus palvetas Eesti eest

Loe edasi: Paavst Franciscus palvetas Eesti eestKõigest mõned päevad tagasi, 28. juunil viibisin Roomas Püha Peetruse väljakul paavst Franciscuse korralisel audientsil, millele olin end eelnevalt registreerinud ja mille järel sai mulle osaks eriline võimalus Püha Isaga kohtuda ja teda tervitada. Usun, et see on oluline ja tähendusrikas meie kõigi jaoks, seepärast on siin lühike tagasivaade toimunule, et seda sündmust jagada.

Osalesin Paavst Franciscuse kolmapäevasel üldaudientsil Peetruse väljakul ja sain ootamatult võimaluse asuda ühte neist sektoritest, mis asuvad kohe Peetruse basiilika fassaadi ees kahel pool paavsti tooli. Mulle oli määratud koht kõige esimeses reas ja seega mul oli hea vaade kõigele toimunule ning kogu Peetruse väljakule.

Per crucem ad astram

Loe edasi: Per crucem ad astramKesksuvisesse Vilniusesse olid kokku tulnud kümned tuhanded palverändurid, et olla tunnistajaks peapiiskop Teofilius Matulionise õndsakskuulutamisele.

Leedus on tänaseks ametlikult kanoniseeritud üks pühak - püha Kazimieras, kes elas aastatel 1458-1484. Nüüdseks on Leedus ka kaks õndsakskuulutatut – peapiiskop Jurgis Matulaitis ning alates 25. juunist 2017 peapiiskop Teofilius Matulionis. Lisaks on algatatud veel neli Jumala sulase õndsakskuulutamise protsessi.

Peapiiskop Teofilius Matulionise õndsakskuulutamise eelõhtul olid enamik Vilniuse kirikuid avatud. Piiskopkondlikus katedraalis toimus terve ööpäeva kestev Adoratsioon. Katedraal oli kaunistatud punaste roosidega – punane roos on ju märtri sümbol.

Tallinnas on preestriseminar - Redemptoris Mater

Loe edasi: Tallinnas on preestriseminar - Redemptoris MaterTallinnasse loodi 2015. aastal preestriseminar Redemptoris Mater! Hetkel õpib seal 6 seminaristi, kes kõik on saabunud Maarjamaale erinevatest maailma riikidest - Portugalist, Valgevenest, Brasiiliast, Tšiilist, Poolast, Hispaaniast. Seminari juhib rektorina isa Severino Pizzanelli, kes on Eestis 1997. aastast. Samuti aitab seminariste nende vaimse kasvamise teel meie Pühade Peetruse ja Pauluse koguduse preester isa Alfonso di Giovanni.

Seminar on otseselt seotud Šveitsis asuva Lugano ülikooli teoloogiateaduskonnaga. Seega toimub suur osa õppest interneti vahendusel. Enamasti kuulatakse loenguid Skype teel ning see on tänapäeva noortele väga sobiv viis teadmisi omandada. Kuid ka Tallinnas kohapeal toimuvad erinevad seminarid ja loengud.