Katoliku Kirik EestisSuure nädala mõtisklus. Suur neljapäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Suur neljapäevPaljude kristlaste jaoks on kaks küsimust väga tähtsad. Need küsimused on fundamentaalsed ja ei ole maailma ajaloo jooksul muutunud: kes on Jumal ja mis on armastus?

Kes on Jumal? Mõnede jaoks ei ole see küsimus selge, sest inimesed vaatavad selle peale läbi materiaalse maailma ja saavad valesti aru vabaduse perspektiivist. Kuid inimeste jaoks, kes otsivad midagi rohkemat, kelle jaoks on side Jumalaga väga tähtis, küsivad: –"kes on elav Jumal?"

Paljude inimeste jaoks on nende elu keskpunktiks see teine küsimus: mis on armastus. Paljusid ei huvita Jumal, aga kas on kedagi, kes ei otsiks armastust? Kirjandus, kunst, teater, film, laulud... kõik räägivad armastusest. Võib olla on armastus ainukene tähtis asi elus.

Suure nädala mõtisklus. Vaikne kolmapäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Vaikne kolmapäevRistil on imetlusväärne jõud. Läheneme nendel päevadel eriliselt pühale ristile. Rist tõmbab meid oma lähedale ja me soovime kogu hingega kummardada risti, sest nii nagu on öelnud püha piiskop Kreeta Andreas, et kui poleks risti, Ristilöödut...kui risti poleks olnud, siis poleks surma võidetud, põrgust poleks välja kirjutatud.”

Kui me aga austame Jeesuse risti, ei tohi me unustada seal risti all seisvat Jeesuse ema. Püha Bernard on öelnud: “Oo, meie püha Ema, sinu hinge läbistas mõõk.. valu tungis su hinge ja nii me kutsume sind enam kui märtriks, sest sina osalesid oma Poja märtrisurma füüsilistes kannatustes risti all.” - Me oleme risti all koos Tema emaga.

Nendel pühadel ja tasastel päevadel embame püha risti ja palume Valuema eeskostet, et ta aitaks meil hingeliselt läbi elada oma Poja kannatust, tema valurikast surma ja seejärel meie Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmist.

Isa Artur

Suure nädala mõtisklus. Vaikne teisipäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Vaikne teisipäevSuur nädal on kurb aeg, sest siis me meenutame Kristuse kannatusi ja surma. Need sündmused viivad kristlased aga kõige olulisema sündmuseni – Kristuse ülestõusmiseni! Apostlitele oli Kristuse niisugune surm kõige lõpp. Juudas andis Jeesuse ära, Peetrus salgas Teda, teised apostlid ehmusid ja põgenesid. Võib-olla tundsid jüngrid, et Jeesus pettis neid. Võib-olla nad muretsesid oma elu pärast. Ainult Johannes jäi Jeesusega kuni Tema surmani. Mõnikord põhjustavad erinevad elusituatsioonid meis hirmu. Me ei tea, mida teha ja meil puudub lootust. Me võime unustada, et Jumal on meiega. Tundub, et Ta on väga kaugel ning siis me küsime: „Jumal, kus Sa oled?“ Jeesus küsis samuti Jumalalt: „Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid“?

Suure nädala mõtisklus. Vaikne esmaspäev

Loe edasi: Suure nädala mõtisklus. Vaikne esmaspäevKuus päeva enne paasapühi külastas Jeesus - Laatsaruse, Maarja ja Marta peret. Jeesus ei läinud sinna seekord selleks, et õpetada, vaid et süüa õhtusööki nende inimeste seltsis, puhata koos nendega ja tunda nende kohalolekut. Enne oma kannatusteed ja surma tahtis Ta olla koos südamesõpradega. Ta tundis vajadust läheduse järele - armastab, aga tahabki tunda, et on armastatud.

Hiljem, juba Ketsemani aias, ütles Jeesus oma jüngritele: "Mu hing on väga kurb surmani.” Jüngrid, kes olid ju ka Jeesuse lähimad inimesed, ei suutnud sel hetkel olla koos temaga. Nad magasid. Laatsarus, Marta ja Maarja suutsid...

Palmipuudepüha mõtisklus

Loe edasi: Palmipuudepüha mõtisklusVaiksel nädalal avaldame Eesti katoliku preestrite mõtisklusi Suure Nädala iga päeva kohta, et üheskoos paremini läbi elada seda püha aega.  Esimese mõtiskluse on meile saatnud isa Miguel Tartust.

Täna, kui me pühitseme Palmipuudepüha, meenutame, et juba viimased 35 aastat tähistame samal päeval ka "ülemaailmset noorte päeva" – mille lisas kiriku kalendrisse Johannes Paulus II. Selle aasta teemaks on valitud: "Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!” (Lk 14,11), lõik Luuka Evangeeliumist, mis jutustab Naimi linnas toimunud sündmustest. Linnaväravas kohtuvad kaks rongkäiku: üks kannab surnud noormeest, lesestunud ema ainsat poega. Teisega saabub Jeesus, kes on tee, tõde ja elu. Jeesus astub surnuraami juurde ja puudutab seda, mispeale kandjad seisatuvad. Jeesus sõnab: „Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!” Ka meie ootame ses rahulolematus, kurvas ja kannatavas maailmas ning praeguste sündmuste valguses, et Jeesus puudutaks meid Ülestõusmispühal. Kuuldes tema sõnu, võime meiegi taas üles tõusta. Täna, algava Püha Nädala sõnade ja sakramentide kaudu võime kogeda Issanda lohutust!

Vaimne kirjandus

Praegu on paastuaeg ja keeruline olukord maailmas. Soovitame lugeda vabal ajal veidi vaimset kirjandust, mis turgutaks teie hingeelu. Oleme koostanud nimekirja erinevatest tekstidest eesti ja inglise keeles. Head lugemist! 

Eesti keeles

Misericordia vultus. See on Halastuse aastal (2016) välja antud paavst Francisuse kiri, mis hästi kirjeldab indulgentsi ja halastuse olemust. Praeguses olukorras on hea taas kord seda Püha Isa teksti lugeda ning mõtestada läbi halastava Jumala tänast olukorda maailmas ning mida saame meie selle heaks teha.

 

Apostellik kiri Admirabile signum Püha Isa Franciscus Jõulumüsteeriumi olulisusest

1. Kallid kristlased,
imeline pilt jõulusõimest ei lakka kunagi meis tekitamast hämmingut ja imestust. Jeesuse sünni kujutamine on ilus ja lihtne rõõmukuulutus jõulusõimes, mis on elav Evangeelium väljavõetud Pühakirjast. Kui me mõtiskleme Jõululoo teemal, oleme kutsutud vaimsele rännakule, kus Jumal alandas ennast, sai inimeseks ja kohtus iga mehe ja naisega. Me mõistame, kui suur on Tema armastus meie vastu, et Ta sai üheks meist ja et meie omakorda saaks üheks Temaga.

Fanny ja usk

Loe edasi: Fanny ja uskFanny de Siversi mõtteloo Arne Hiobi poolt kokku pandud kogutud teoste esimese köite pealkirjas „Kogu mu elu on advendiaeg” väljendus väga täpselt tema eluhoiak - pidev ootus, tulvil lakkamatut huvi ja usku loodu ja Looja suhtes, tõe ja õigluse otsingud sügavas usus, et temast kõrgem jõud annab talle selle kindluse, mis tagab mõttevabaduse ja vaimu sõltumatuse.

Püha Tooli apostellik nuntsius peapiiskop Petar Rajiči jutlus Peeter-Pauli kirikus

Loe edasi: Püha Tooli apostellik nuntsius peapiiskop Petar Rajiči jutlus Peeter-Pauli kirikusKallid vennad ja õed Kristuses,

iga kord, kui me pühitseme Püha Euharistiat, täname me pühalikult Jumalat pääste anni eest, mille me oleme saanud Jeesus Kristuselt. On tõesti nii, et iga kord, kui saame kokku suurperena, ja pühitseme Püha Missat, võtame me esmalt kuulda meile ilmutatud Jumala sõna ning siis, Pühas Armulauas, vastu Kristuse Ihu, mille me ise alati ohverdame Tema mälestuseks, kes Ta andis oma elu ristil, et meie saaksime andeks oma patud, ning kes Ta tõusis surnuist üles, et anda meile igavikus uus elu.

Laterani basiilika pühitsemispäev

Loe edasi: Laterani basiilika pühitsemispäev9. novembril tähistatakse Laterani basiilika pühitsemispäeva Roomas. Laterani basiilika on pühendatud Ristija Johannesele ja on Rooma piiskopkonna peakirikuks. Laterani basiilika on üks neljast paavstlikust basiilikast ja üks seitsmest palverännukirikust Roomas. Tuntud on Laterani basiilikas Pühima Altarisakramendi kabelis asuv altar, milleks on Püha Õhtusöömaaja laud, kus Jeesus seadis sisse Armulauasakramendi, mis on toodud Jeruusalemmast Rooma Constantinus Suure ema Helena poolt. Laterani basiilika on oluline kirikuajaloos, et oli kuni 14. sajandini paavsti residentsiks Roomas, enne kui rajati Vatikan. Lateraani basiilika ja ümberkaudne piirkond on oma nime saanud rikka Lateraani perekonna järgi, kelle valdused keiser Nero 65. aasta paiku tema vastu korraldatud vandenõu tõttu konfiskeeris. Lateraani lasi esimese kiriku ehitada Rooma keiser Constantinus.