Katoliku Kirik EestisKatehhees „Kuidas saada aru Piiblist“

Katehhees 2020„Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on – Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute“ (1Ts 2:13). Praeguseks on kogu Piibel või selle üksikud osad tõlgitud 3384 keelde (oktoober, 2019. a.). Tõepoolest, Pühakirja vastu tunnevad huvi paljud inimesed, nende seas nii usklikud kui ateistid, haritlased kui lihtinimesed. Seepärast on eriti oluline teada, kuidas Piiblit õigesti mõista ja selle tekste tõlgendada. Katoliku kiriku traditsiooni järgi on Pühakiri Jumala sõna, inimeste lunastuse ajalugu. Katehheesi peamised teemad on: mis on Piibel ja millest see koosneb, Piibli ajalugu, Piibli keeled, Piibli kirjanduslikud žanrid, Piibli tõlgendamise reeglid, Piibel ja teadus.

Kohtumised toimuvad esmaspäeviti kell 18.45 (alates 28.09) pastoraalkeskuses.

Kontakt: isa Wodek, , 5555 8249.

Social button for Joomla