MaarjapaisIsa Pedro loengud Jeesusest Kristusest Peeter-Pauli koguduse juures

annodellamiserereKui me loeme Evangeeliumit ja mõtiskleme Jumala Sõna üle - mõistame Jumala armastust ja kuidas selle armu alusel elada. Kuid kes on Jeesus? Jeesus, Jumala Poeg, on meie Päästja. Ta suri ristil meie pattude pärast. Ta tõusis üles ja elab praegu Taevas. Kui tahame Taevasse jõuda, peame suhtlema Jeesusega, aga see ei ole alati kerge, eriti siis,  kui meie tegelikult ei tunne Teda ja mida Ta on teinud meie eest? Loengud Jeesusest Kristusest toimuvad Pühade Peetruse ja Pauluse koguduse juures kaks korda kuus Johannes Paulus II saalis kell 13.00 (peale Püha Missat).

Ajakava:

10/9. Kes on Jeesus?
24/9. Kristuse lapsepõlv ja Tema varjatud elu.
8/10. Jeesuse ristimine ja kiusatused.
22/10. Jeesus kutsub esimesed jüngrid.

5/11. Kaana pulmad ning Neitsi Maarja roll.
19/11. Jeesuse mäejutlus: Jeesus on uus Mooses.
3/12. Jeesuse imeteod: Jeesus on suurem kui Mooses.
7/1. Jumalariigi kuulutamine. Jumalariigi tähendamissõnad. Taevariigi võtmed.
21/1. Halastuse tähendamissõnad.
4/2. Kapernauma Euharistiline kõne.
18/2. Jeesuse sissesõit Jeruusalemma ja Templi puhastamine.
4/3. Jeesuse viimne õhtusöömaaeg.
18/3. Jeesus palvetab Ketsemanis.
8/4. Jeesuse protsess ja surm Ristil.
22/4. Jeesuse ülestõusmine.
6/5. Püha Vaimu saatmine.

Social button for Joomla