MaarjapaisHalastusteod on „käsitöö“. Halastus ei lõppe Juubeliaasta lõpuga

paavsthalastuseaastalPaavst Franciscus on palunud, et halastuse mõiste ei kulmineeruks selle ilusa juubelisündmuse lõpetamisega, Erakorralise Halastuse Juubeliaasta lõpuga ja Pühade Uste sulgemistega. “Me oleme kutsutud edendama halastuse kultuuri, mis põhineb teistega kohtumise taasavastamisele. See on kultuur, milles keegi ei vaata teist ükskõikselt ega pööra pilku ära vendade ja õdede kannatamiselt. Halastusteod on „käsitöö“ selles mõttes, et ükski pole teisega sarnane. Meie käed saavad neid teha tuhandel eri viisil. Neile annab küll vaimu üks ja sama Jumal ja nad on tehtud ühest ja samast materjalist – halastusest, kuid ometi on igal neist erisugune kuju. Halastusteod mõjutavad kogu inimese elu. (Misericordia et misera, 20).”

Erakorralisel Halastuse Juubeliaastal osales ametlikult üle 21. miljoni palveränduri Roomas.

Krakowis üle 5. miljoni palveränduri (Krakowis toimus 2016 Ülemaailmne Noortepäev). Kokku oli Roomas vabatahtlike ligi 4000 igapäevaselt palverändureid abistamas ja 36 erinevast riigist. Vanim oli 84. aastane. Kui palju ametlikult üle maailma ületas Halastuse Ust, ei ole teada, sest Halastuse Uksed olid avatud üle maailma erinevates katoliku kogudustes – Eestis neist oli avatud 2 ust, Tallinnas ja Tartus, ning eesmärgiks ei olnud uskliku ametlik lävepaku ületamine, vaid isiklik pöördumine.

Paavst Franciscus soovib, et me elaksime sellel keerulisel ajastul enam halastustegudes ja praktiseeriks halastustegusi igapäevases elus. Ta on palunud, et me kõik oleme kutsutud edendama ja elama “halastuse kultuuri” oma igapäevases elus. “Halastusele on loomuomane, et ta saab nähtavaks ja konkreetseks kindlate ja jõuliste tegudega. (Misericordia et misera, 16). Elagem koos Püha Isaga seda ilusat Jumala kingitust, mis on halastus.

Issand Jeesus Kristus,
sa oled meile õpetanud, kuidas olla halastav nagu on meie Isa taevas;
sa oled meile õpetanud, et kes näeb sind, näeb ka Teda.
Näita meile oma palet, et saaksime osaks päästmisest.
Su armastav pilk on vabastanud nii rikka Sakkeuse ja Matteuse rahaorjusest
kui ka Maarja Magdaleena ja abielurikkuja naise kiusatusest tunda rõõmu ainult loodud olendist;
sa tegid nii, et Peetrus nuttis sinu reetmise pärast;
ning sina tagasid Paradiisi ka kahetsevale vargale.
Anna, et igaüks meid võtaks kuulda neid sõnu, mida sina kõnelesid Samaaria naisele: „Kui sa ainult teaksid Jumala kinki!"
Sa oled nähtamatu Isa nähtav pale,

Isa, kes ilmutab oma kõigeväelisuses eelkõige andestust ja halastust:
Kirik olgu Sinu - ülestõusnud ja austatud Issanda - nähtav pale maailmas.
Sina oled tahtnud, et sinu preestrid oleksid riietatud ka nõrkustesse, et nad võiksid tunda kaasa neile,
kes elavad teadmatuses ja vigades:
anna, et iga inimene, kes halastust otsib,
tunneks, et ta on oodatud, armastatud ja Jumalalt andeks saanud.
Saada välja oma Vaim ja õnnista igaüht meist, et Halastuse aasta kannaks Issanda armu
ning sinu Kirik oskaks uue entusiasmiga tuua rõõmusõnumit vaestele, kuulutada vabadust vangidele ja rõhututele
ning teeks nägijaks pimedad.

Halastuse Ema, Maarja eestkoste läbi, Me palume Sind, kes sa elad ja valitsed Isaga ning Püha Vaimuga igavesest ajast igavesti.
Aamen.

Allikas: www.im.va (Halastuse Juubeliaasta ametlik lehekülg)

Social button for Joomla