MaarjapaisPüha Ukse Püha Peetruse kirikus on Erakorralisel Juubeliaastal ületanud üle 18 miljoni palveränduri

puhaukspeetrusekirikLaskem Jumalal meid sellel Juubeliaastal üllatada. Ta ei väsi kunagi tegemast lahti oma südame uksi ning kordamast, et ta armastab meid ja soovib oma armastust meiega jagada (Misericordiae Vultus, 25).

Halastuse aasta kulimineerub novembrikuus 20. novembril Kristus Kunigas suurpühal kui üle maailma suletakse Pühad Halastuse Uksed.

Püha Uks Püha Peetruse kirikus Roomas, mida tavapäraselt avatakse iga 50 aasta järel, avati selleks Erakorraliseks Juubeliaastaks (viimati oli Püha Uks avatud aastal 2000) ja oktoobrikuu alguse seisuga on Püha Ust ületanud üle 18 miljoni palveränduri Roomas. Sealhulgas mitmed eestlased, kes on võtnud ette palverännaku Igavesse Linna. See on ametlik Vatikani statistika. Paavstliku Uue Evangeliseerimise Kongregatsiooni (Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione) andmeil ei osata täpselt öelda, paljud palverändurid tegelikult on Püha Ust ületanud, sest ametlik statistika tuleneb registreeritud palverändurite andmetest. Lisaks Peetruse kirikule on Roomas Püha Uksed avatud Santa Maria Maggiores (Peamises Maarja kirikus), Laterani Püha Johannese basiilikas ja Püha Pauluse basiilikas ehk kõigis neljas paavstlikus basiilikas Roomas.

Paavst Franciscus on korduvalt rõhutanud, et Halastuse aastaga ei lõppe halastus. See aasta on tema sõnade järgi halastuse lävepaku ületamine; halastus on allikas, mis kunagi ära ei kuiva. Paavst soovib, et see aasta viiks meid innukamalt dialoogile, et me võiksime tunda ja mõista teisi kristlike konfessioone ja teisi religioone paremini. Ja seda eriti eelseisval reformatsiooni Juubeliaastal, mida tähistab 2017. aastal luterlik kirik.

Roomas aga leiab aset mitu suursündmust tuleva kuu jooksul, millega võib ühineda kogu Kirik üle maailma: liturgilisele muusikale pühendatud juubel, mis keskendub muusikale kui halastuse instrumendile; halastuse püha vaestele, kus paavst Franciscus soovib üheskoos Halastuse aastat pidada vaesemast vaesematega; kinnipeetud inimeste kogunemine Roomas Püha Peetruse kirikus koos paavst Franciscusega, kus Püha Isa soovib kutsuda kinnipeetuid meeleparandusele ning lootusele.

Vaata lähemalt: www.im.va

Social button for Joomla