MaarjapaisDiakonitele ja preestritele pühendatud Juubeliaasta sündmused

paavstdiakonitegaHalastuse aastal toimub mitmeid Juubeliaastale kohaseid sündmuseid Rooma-Katoliku Kirikus. 27.-28. mai oli Roomas pühendatud diakonitele. 1.-3. juuni on aga pühendatud kõikidele preestritele. Paavst Franciscus pidas Missa ülemaailma Rooma kohale tulnud diakonitele ja tänas neid nende pühendumise eest Kirikus. Ta rõhutas eriti seda kui oluline on olla pühendunud teenimisele. Paavsti sõnade järgi on see suur Jumala kingitus ja ta julgustas olema avatud teenimisest tulevatele armudele. Ja vahest võivad Jumalalt tulevad armuannid meid üllatada. “Armsad diakonid, näidake, et te olete olemas teistele, ja teie teenistus olgu evangeelselt viljakas.” rõhutas paavst Franciscus. “Kuulates apostel Pauluse sõnu, et kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane (Gl 1:10), kirjutas apostel endale. Niisamuti peaksime meie mõtlema ja esitlema ennast “apostlitena” täites Jeesuse tahet (Gl 1:1),” märkis paavst Franciscus oma kõnes Juubeliaasta Missal, mis oli mõeldud ülemaailma teenivatele diakonitele. Paavst julgustas mitte ainult kinnipidama ajagraafikust kiriku uksel, vaid koguduste ja kirikute uksed olgu alati avatud, ja see tähendab, et kirikus oleks alati keegi, kas preester, diakon või ilmalik inimene. “Kristlase elu on järgneda alandlikult Kristusele, ja mis on elu teiste teenistuses.”

Allikas: news.va, 30.05.2016

Social button for Joomla