Olulisemad sündmused Katoliku Kirikus 2014. aastal

VatkanSanPietrogaJärgnevalt on esitatud lühidalt mõningaid meenutusi Katoliku Kiriku olulistest sündmustest 2014. aastal. Pikemalt on võimalik lugeda Vatikani koduleheküljelt: www.vatican.va.

Olulisemateks märksõnadeks olid paavsti välisvisiidid Pühale Maale, Türki ja Euroopa Parlamenti ning katoliku piiskoppide Sinod oktoobris. Toimunud Sinod eesmärk oli arutada perekonna ja abielu ning sellest lähtuvaid küsimusi ja vaadelda neid pastoraalseid väljakutseid, mille ees seisab Kirik ja perekond tänapäeval. See Sinod oli erakorraline Sinod perekondade teemal, ja ettevalmistus Üldsinodile, mis toimub 2015. aasta oktoobrikuus. Paavst Franciscus osales Sinodi töös ja palus kõigil täieliku tõsidusega töötada tänase Kiriku pastoraalsete väljakutsete eest.

Suursündmus toimus aga Vatikanis 27. aprillil kui kanoniseeriti paavst Johannes XXIII ja paavst Johannes Paulus II.

Kanoniseerimisel viibis ka paavst emeriitus Benedictus XVI, mille tõttu on tihti nimetatud palverändurite poolt seda "nelja paavsti kohtumiseks Püha Peetruse väljakul", kus osales liturgias kaks paavsti ja pühaks kuulutati kaks endist paavsti. Mainimata ei saa jätta ka Alvaro de Portillo õndsaks kuulutamist Madriidis septembrikuu lõpus. Alvaro del Portillo (1914 - 1994) oli püha Josemaria esimene järglane Opus Dei peana. Samuti kuulutati õndsaks Vatikanis oktoobris paavst Paulus VI (pontifikaat 1963-1978).

Fooksuses oli paavsti visiit Pühale Maale maikuus ning sellele järgnenud ajalooline kohtumine juunikuus Roomas seoses rahu saavutamisega Pühal Maal. Osalesid paavst Franciscus, Israeli president Shimon Peres, Mahmoud Abbas ja Oikumeeniline Konstantinoopoli patriarh.

Visiidil Euroopa Parlamenti novembrikuus Püha Isa pöördus ametlikult kõikide parlamendiliikmete ja eriti kogu Euroopa poole ning rõhutas immigratsiooni probleemile ning Euroopa valukohtadele majandus- ja sotsiaalsektoris. Viimati külastas Rooma paavst Parlamenti 25 aasta eest, aastal 1988, kui ametliku visiidi tegi Johannes Paulus II. Augustis toimus samuti paavsti ametlik visiit Lõuna-Koreasse eesmärgiga kutsuda rahudialoogile Põhja- ja Lõuna-Korea. Kuid veel novembrikuus toimus ajalooline apostellik kohtumine Türgis, kus paavst Franciscus otsis ühist armulauaosadust õigeusu kirikuga ning püüdis ehitada silda kristlikute kirikute vahel ja dialoogi islami usu vahel.