Maarja-kirikud Maarjamaal

MaarjaPPKaheksasaja aasta jooksul on Eestisse loodud mitmeid Neitsi Maarjale pühendatud kogudusi ja ehitatud kirikuhooneid. Erinevatel ajastutel ehitatud kirikuhooned, kaunistatud parimate võimaluste kohaselt, inimestele edasiandmas tunnetust Jumalast ning nendes asuvad kogudused oma ajaloo, traditsioonide ja elustikuga on paeluvad ja tutvustamist väärivad. Neitsi Maarjale pühendatud kogudused konfessioonide kaupa:

Rooma-Katoliku Kiriku kogudused
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kogudused
Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku kogudused
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kogudused

Allikas:www.maarjamaa800.ee