Katehhees Euharistiast ja Piibliring

Bible PublicKatehhees Euharistiast
„Euharistia on kogu kristliku elu allikas ja tipp“ (KKK Kompendium, 274). Katoliiklaseks saamisega meie usuteekond ei lõppe, vaid hoopis algab, ning me kõik oleme kutsutud oma usku ja teadmisi Kiriku õpetusest pidevalt süvendama ja kasvatama. Katehhees on mõeldud kõigile, kes soovivad paremini mõista, mis on Euharistia, et selles viljakamalt ja aktiivsemalt osaleda, eriti oodatud on need, kes on hiljuti ristitud või ühinenud katoliku kirikuga. Katehheesi teemadeks on Euharistia ajalugu, Euharistia tähendus, Euharistia korra selgitus, Euharistia meie elus.

Kohtumised toimuvad esmaspäeviti kell 18.45 pastoraalkeskuses.

Kontakt: isa Wodek, , 5555 8249.

Piibliring
Piibliring on mõeldud kõigile, kes tahavad süvendada oma teadmisi Piiblist ning avastada selle sõnades Issand Jumala kohalolekut. Kirjast heebrealastele loeme: „Jumala sõna on elav ja tõhus“ (Hb 4:12) ning kui me oleme valmis selle vastu võtma, siis kindlasti muudab see meie elu ja aitab meil aru saada maailmast, milles elame ning eelkõige Jumalast ja meist endast. Kohtumistel mõtiskleme pühapäevaste lugemiste üle ja sellepärast on piibliring väga hea ettevalmistus pühapäevasel Missal osalemiseks.

Kohtumised toimuvad teisipäeviti kell 18.45 pastoraalkeskuses.

Kontakt: isa Wodek, , 5555 8249.