MaarjapaisTuhkapäev

Loe edasi: TuhkapäevKolmapäev, 14. veebruar on tuhkapäev. Missad toimuvad Peetruse ja Pauluse Katedraalis kell 8 hommikul ja kell 6 õhtul. Tuhkapäevaga algab suur paast, mis kestab 40. päeva. Tuhkapäeval on palutud, et usklikud loobuvad lihasöömisest, kui võimalik, siis süüa vaid üks kord päevas.

Paastuajal  on traditsiooniks ristitee palvused. Peetruse ja Pauluse Katedraalis toimub ristitee palvus paastuajal igal reedel kell 5 ehk tund enne õhtust Püha Missat.  

Paavst Franciscus on oma paastuaja läkituses palunud sellel suurel paastul palvetada, paastuda ja sooritada halastus-ning armastustegusi. Vastakem üheskoos siis Püha Isa kutsele  kui meie kõik üheskoos valmistume hingeliselt tema visiidiks Maarjamaale käesoleval paastuajal.

 

Loengud Eduard Profittlichist

Loe edasi: Loengud Eduard Profittlichist22. veebruar on Jumala Sulase peapiiskop Eduard Profittlich S.J. mälestuspäev. Seoses Jumala Sulase õndsakskuulutamisega, toimuvad koguduse juures loengud tema elust, tööst Eestis ning saame teada, kuidas paremini Jumala Sulase eeskoste läbi palvetada ja paluda Jumala armu.

Loengud toimuvad pühapäeviti 25.veebruaril, 4. märtsil ja 11. märtsil peale eestikeelset Missat Püha Johannes Paulus II saalis, orienteeruvalt kell 13.00. Kõik on kutsutud!

Ülemaailmne palvepäev 23. veebruaril 2018

Loe edasi: Ülemaailmne palvepäev 23. veebruaril 2018Paavst Franciscus kutsub kõiki paastuma ja pidama palvepäeva rahu eest Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Sudaanis ning kogu maailmas. See on Püha Isa soov, et kogu Kirik ühineks palvepäevaga 23. veebruaril, ja niisamuti paastuaja esimesel reedel, ning paluks Jumalalt Tema halastust inimeste südamete muutmiseks, eriti nendelt, kes on seotud eelnimetatud riikide saatusega.

Pühapäevasel Angelusel märkis paavst Franciscus, et vaid üheskoos palvega suudame muuta paljut ning palus, et me üheskoos paastumise ja palvega palvetaks rahu eest maailmas. Katoliku kirik Eestis vastab Püha Isa kutsele ning ühineb palvepäevadega.

2. veebruar on Issanda templissetoomise püha

Loe edasi: 2. veebruar on Issanda templissetoomise püha          2. veebruar on Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev. Missad katedraalis toimuvad reedel 2. veebruaril kell 8 ja kell 18.00. Kõikidel Missadel õnnistatakse kaasatoodud küünlaid.

Issanda templissetoomise pühal möödub nelikümmend päeva Issanda sündimisest. Neitsi Maarja tuli Püha Vaimu ajel pühakotta, et tuua ohver sündinud poeglapse eest, kuid seal templis oli ees Siimon, kes ütles "Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile." (Lk 2 : 29-32).

Paavst tunnistas Alžeeria trapisti munkade märtrisurma

Loe edasi: Paavst tunnistas Alžeeria trapisti munkade märtrisurma Paavst tunnistas seitsme Alžeeria trapisti munkade märtrisurma, kelle hukkasid ekstremistid 1996. aastal. Tegemist on kanoniseerimise juhtumiga, mida on oodatud kogu Kirikus pikka aega. Õndsakskuulutamisprotsessiga alustati 1996. Ametlik postulaator, kogu õndsakskuulutamis protsessile määrati 2013. aastal, mis kiirendas kogu juhtumi käiku. Õndsasksuulutamise ametlik osa kulmineerus  26. jaanuaril 2018 kui Pühakukskuulutamise Kongregatsiooni perfekt kardinal Angelo Amato kohtus  paavst Franciscusega ja ta palus Püha Isal kaaluda trapisti munkade õndsaks-märtriks kuulutamist. Õndsaks-märtriks kuulutakse inimene (või grupp inimesi), kes on andnud oma elu Kristuse eest. Nad olid surnud usutunnistajatena.  

Paavst reformib paavstlike ülikoole

Loe edasi: Paavst reformib paavstlike ülikoole29. jaanuaril avaldati uus paavst Franciscuse apostellik konstitutsioon Veritatis Gaudium (Tõe rõõm), mis on mõeldud paavstlike ülikoolide ning roomakatoliku koolide uuendusteks, et tänapäeva akadeemiline üksus arvestaks tänaseid kiriklikke vajadusi, kuid samas pakutav haridus oleks Tõe teenistuses.

Uues dokumendis, mis sisult täiendab eelmist apostellikku konstitutsiooni Sapientia Christiana,  avaldati 1979. aastal (Dokumenti on sellest ajast kolm korda muudetud ning lisaks avaldatud veel teisigi normatiivseid tekste nagu Kanoonilise Õiguse Koodeks ja Ida Kirikute Kaanoni Koodeks) sätestatakse täpsemalt akadeemilise paavstliku hariduse andmist ja omandamist. Püha Tool on ka sõlminud mitmeid kõrgharidust ja akadeemiliste kraadide omistamist puudutavaid lepinguid. Uue, muudatusi arvesse võtva apostelliku konstitutsiooni koostamise usaldas Paavst Franciscus Katoliikliku Hariduse Kongregatsioonile. Kongregatsiooni prefekt, kardinal Giuseppe Versaldi ütles pressikonverentsil Veritatis Gaudiumi tutvustades, et Püha Isa on nende tööd tunnustanud oma 2014. aasta 13. veebruari pöördumises: „Kristlikku haridust käsitleva ühisdeklaratsiooni Gravissimum Educationis 50. aastapäev, Ex corde Ecclesiae 25. aastapäev ning Sapientia Christiana täiendamine panevad meid tõsiselt mõtlema paljudele formatiivsetele institutsioonidele üle maailma ning nende rollile olla evangeeliumi tõelise kohalolu kuulutajaks hariduses, teaduses ja kultuuris.“ Veritatis Gaudium on leitav inglisekeelsena siit: VERITATIS GAUDIUM.

Allikas: www.vaticannews.va; foto: erakogu,
31. jaanuar 2018

Iirimaal toimub mai lõpus aborditeemaline referendum

Loe edasi: Iirimaal toimub mai lõpus aborditeemaline referendumIirimaa korraldab mai lõpus rahvahääletuse abordiseaduste liberaliseerimiseks. Iiri Piiskoppide Konverntsist, piiskop Kevin Dolan väljendas sel nädalal kahetsust abordiseaduse rahvahääletuse ettevalmistamise kohta ning saatis koguduse liikmetele oma läkituse, et kui ühiskond aktsepteerib ühe inimolendi õigust teise elu lõpetada, pole õigust elule enam võimalik pidada peamiseks inimõiguseks. Abort on Iirimaal alati ebaseaduslik olnud ning 1983. aastal lisati põhiseadusse kaheksas parandus, mis annab nii sündimata lapsele kui emale võrdse õiguse elule. Ta väljendas muret, et samu argumente, millega praegu aborti õigustatakse, hakatakse kasutama ka väetite vanurite ning raske puudega inimeste elude lõpetamise õigustamiseks. Piiskop märkis, et kui Iirimaa põhiseadusest jäetakse välja kaheksas muudatus, jäävad valitsusele nüüd ja tulevikus täiesti vabad käed kehtestada abort mis tahes viisil nad seda soovivad. Oma läkituses kutsus piiskop Doran üles neid, kes pole otsustanud, kuidas hääletada, palvetama iga päev Püha Vaimu tarkuse anni eest ning laskma end juhtida Jumala Vaimul. Ta palub ka kogu katoliiklaskonnal palvetada selle eest. 

Allikas ja foto: www. vaticannews.va; 31. jaanuar 2018

 

Päevane adoratsioon neljapäeval 1. veebruaril Peeter-Pauli kirikus

Loe edasi:  Päevane adoratsioon neljapäeval 1. veebruaril Peeter-Pauli kirikusRooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli koguduses Tallinnas toimub iga kuu esimesel neljapäeval päevane adoratsioon, mis on pühendatud eriti kiriku, preestrite ning preestrikutsumuste eest palvetamiseks. Nüüd on hea võimalus veeta veidi aega Pühima Sakramendi ees ja valmistuda hingeliselt paavsti tulekuks ning selle visiidi ettevalmistuse eest palvetada, mida Püha Ise on meilt palunud. Järgmine adoratsioon Pühima Altarisakramendi ees toimub neljapäeval, 1. veebruaril

Kes soovivad palvetada ja veeta kindla aja kirikus Jeesusega, siis palume kirja panna oma nimi koguduse stendile kiriku sees, sest vajame, et iga tund oleks kirikus vähemalt kaks inimest.

2. veebruar on ülemaailmne pühendunud inimeste päev

Loe edasi: 2. veebruar on ülemaailmne pühendunud inimeste päev2. veebruaril 2018 tähistatakse Pirita kloostris Jumalale pühendunud inimeste päeva. See on kirikli püha, mida tähistatakse küünlapäeval igal aastal üle maailma. Sel kaunil päeval saavad kokku üle Eesti kõik nunnad ja mungad jt Jumala kutsumusele järgnenud inimesed. Püha Missa toimub kell 11.00 (kogunemine kell 10.30). Kõik on kutsutud palvetama ja osa saama Pühast Missast Pirita kloostris.

Täname Jumalat üheskoos selle armu eest, et meil tegutsevad Maarjamaal mitmed erinevad ordud, ja palvetame nende töö viljade eest, mida nad nii ustavalt iga päev teevad meie heaks.

Piiskop Philippe Jourdan: "Leian, et jõulude aeg võiks olla selleks, kus püüame esmalt muuta iseennast, et ka maailm paremaks muutuks".

Loe edasi: Piiskop Philippe Jourdan: Paavst Franciscuse Eestisse tulek järgmise aasta septembris ei ole pelgalt viisakusvisiit ning kohtumine kohalike katoliiklaste ja tähtsate poliitikutega, vaid ennekõike kohtumine kogu Eesti rahvaga, ütles Rooma-Katoliku Kiriku Apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan ERRile antud intervjuus. "Minu jaoks on kõige tähtsam see, paavst ei tule Eestisse turismi tegema ega peamiselt valitsusega kohtuma, nagu teevad riigipead, vaid ta tuleb siia Eesti rahvaga kohtuma. Seetõttu on oluline, et meie ühiskond elaks tema visiidile kaasa ja inimesed mõistaks, miks paavst Eestisse tuleb," sõnas Jourdan. Piiskopi sõnul ei jaga paavst oma visiitide käigus ainult õpetust, vaid püüab ka õppida neilt riikidelt ja rahvastelt, keda ta külastab.