MaarjapaisLaste jõulunäidend

 uus 

Loe edasi: Laste jõulunäidendTuleval pühapäeval, 17. detsembril kell 13.15 toimub Peeter-Pauli katedraalis pühapäevakooli laste jõuluetendus "Kingsepp Martini jõulud".

See on lugu kingsepp Martinist, kes ootab kohtumist Jeesusega. Kas see tal ka õnnestub, see selgub juba etendusel! Igal juhul on kindel, et sellest kujuneb tema jaoks üks eriline ootamine.

Kõik on kutsutud!

 

Urmas Viilma kohtus paavst Franciscusega

Loe edasi: Urmas Viilma kohtus paavst FranciscusegaNeljapäeval, 7. detsembril kohtusid Luterliku Maailmaliidu (LML) president, peasekretär ja seitsme piirkonna asepresidendid paavst Franciscusega Vatikanis. Kohtumisel viibis ka EELK peapiiskop Urmas Viilma. Viilma ütles Rooma-Katoliku Kirikule Eestis, et paavst palus selle visiidi eest palvetada ja palus peapiiskoppi hoida paavsti ennast eraldi oma palvetes. 

Kohtumise lõpus, EELK peapiiskop Viilma jagas paavsti tervitades oma rõõmu, ja tänu, paavsti eelseisva visiidi eest Balti riikidesse. Kohtumisel paavst meenutas eelmisel aasta Lundi oikumeenilist ühispalvust ja märkis, et Püha Vaimu poolt tekitatud ühine oikumeeniline teekond on viinud meid vanade eelarvamuste loobumisele ning on aidanud kaasa kristliku ühtsuse edendamisele katoliiklaste ja luterlaste vahel. 
Kohtumisel kardinal Kurt Kochiga, märkis kardinal Viilmale, et meie peame olema eriliselt õnnelikud selle eesõiguse üle võõrustada Püha Isa. Rohkemat aga kardinal ei täpsustanud. Palvetagem selle visiidi eest.

Foto: EELK
7. detsember 2017

Adoratsioon neljapäeval, 7. detsembril

Loe edasi: Adoratsioon neljapäeval, 7. detsembrilRooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli koguduses Tallinnas toimub iga kuu esimesel neljapäeval päevane adoratsioon, mis on pühendatud eriti kiriku, preestrite ning preestrikutsumuste eest palvetamiseks. Sedapuhku on hea võimalus veeta aega Pühima Sakramendi ees ja valmistuda hingeliselt paavsti tulekuks ning selle visiidi ettevalmistuse eest palvetada.

Järgmine adoratsioon Pühima Altarisakramendi ees toimub neljapäeval, 7.detsembril 2017.

Kes soovivad palvetada ja veeta kindla aja kirikus Jeesusega, siis palume kirja panna oma nimi koguduse stendile kiriku sees, sest vajame, et iga tund oleks kirikus vähemalt kaks inimest.

 

 

Rahulikku advendiaega!

Loe edasi: Rahulikku advendiaega!Esimese advendipühapäevaga algab advendiaeg ja ka liturgiline kirikuaasta. Advendiaeg tähistab Issanda sünni ja Jumala taastuleku ootust. Advendiaeg on samuti paastuaeg, kus püüame sellel ootuse ajal teha armastusetegusid ning valmistuda Issanda taastulekuks. Järelikult on see aeg, neli nädalat enne Jõulupühasid loodud Jeesuse Kristuse taastuleku ootuseks ning samuti pöördumiseks. "Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!" ütleb Evangeelium. Sellel ajal täidame oma südameid rõõmu ja lootusega, kus aasta kõige pimedamal ajal püüame vaadata enesesse, et jõulurõõm oleks seda täiuslikum. Kristuse tulemist oodates, süüdatakse igal pühapäevl üks uus küünal. Kõigil, kes soovivad õnnistatud küünlaid või advendipärgasid, palutakse need kaasa võtta esimese advendipühapäeva teenistustele.

 

Paavst Franciscus Bangladeshis

Loe edasi: Paavst Franciscus Bangladeshis

Peale Myanmari külastust suundus paavst Franciscus Bangladeshi, kus viibib 2. detsembrini. Bangladesh on 31. riik, mida paavst Franciscus külastab. Bangladeshis on enne Franciscust käinud paavstid Johannes Paulus II (1986) ja Paulus VI (1970).

Reedel, 1. detsembri hommikul Dhakas pühitsetud Pühal Missal andsid 16 noort meest preestrikutsumuse tõotuse. Missa leidis aset Dhaka keslinna Suhrawardy pargis.

 

 

Paavst Franciscus visiidil Myanmaris ja Bangladeshis

Loe edasi: Paavst Franciscus visiidil Myanmaris ja BangladeshisPaavst Franciscus viibib visiidil Myanmaris ja Bangladeshis 26. novembrist 2. detsembrini.

Paavst alustas oma visiiti traditsiooniliselt, külastades Neitsi Maarja basiilikat Roomas ja palvetades Myanmari ja Bangladeshi riigi ning rahva eest. Paavst on öelnud, et see reis saab olema palverännak, mille intentsiooniks on rahu ja rahvuslik leppimine ning ta palvetab selle eest kogu reisi vältel.

Paavst on kohtunud esimesel visiidi päeval Myanmari liidritega, keda Püha Isa kutsus järgima ning austama inimõigusi Myanmari vabariigis. Myanmar on tuntud kui paljude usuliste ühendustega riik. Paavst tõdes, et rahu eelduseks on ka see, et kõiki ühiskonna liikmeid, etnilisi rühmi ja nende identiteeti austatakse.

Edgaras Versockis võttis vastu lektoraadi

Loe edasi: Edgaras Versockis võttis vastu lektoraadiKristus Kuninga suurpühal, 26. novembril 2017.a. kaheksa seminaristi Kaunase preestriseminarist nimetati preestri kandidaadiks.

Eesti Apostelliku Administratuuri seminarist Edgaras Versockis võttis vastu lektoraadi – teenimisameti, mis võimaldab lugeda epistlit Missa ajal, laulda psalmi, ja protsessioonil, kui ei ole parasjasti diakonit, kanda Püha Evangeeliumit.

Lektoraat on mõistetav Evangeeliumi vastuvõtmisena ja selle järgimisena oma igapäevases elus ning teenimisametis.

 

Advendiajal Missa Rorate teisipäeviti kell 7

Loe edasi:  Advendiajal Missa Rorate teisipäeviti kell 7Rorate caeli de super et nubes pluant iustum" - "Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama õiglus!" 

Just nendest laulusõnadest, mis väljendavad inimkonna igatsust Päästja ootamise järele, pärineb advendi Missa, mida tavaliselt pühitsetakse varahommikul ja kus eriti austatakse Pühimat Neitsi Maarjat - Advendi eestkostjat. 

Seda Missat me peame pimeduses, ainult küünalde valguses (teisipäeviti, kl. 7.00). See annab meile mitte ainult suurepärase palvet soodustava õhkkonna, aga ka võimaluse sügavamini mõista, mida tähendab advendi „valvake". Siis, kui paljud veel magavad, me palvetame, valvame, et mitte maha magada Issanda tulekut. Jeesus Kristus, keda ootame, tuleb sellesse pimedusse süvenenud maailma nagu valgus – maailma Valgus. Süüdatud küünlad sümboliseerivad seda valgust – Messiat, meie Päästjat, Kes tuleb.