Ristitee lastele 2018

lasteristiteeLaupäeval, 17. märtsil kl.11.00, toimub p-de Peetruse ja Pauluse katedraalis Ristitee.

Lapsed loevad peatuste tekste (laste registreerimine lugemiseks). Alguses preester loeb palve, seejärel kõik loevad usutunnistust. Läheme esimese peatuse juurde lauluga:

Kummardame Sind, Kristus, õnnistatud Su nimi, Su Ristisurma läbi

lunastatud maailm, Su Ristisurma läbi lunastatud maailm.

I Peatus:

Preester loeb peatuse nime

Palve:

Preester: Me kummardame Sind, Issand Jeesus Kristus ja kiidame Sind.
Kõik: Sest oma Püha Risti läbi oled Sa maailma lunastanud.

Laps loeb peatuse teksti

Meie Isa...

Ole tervitatud Maarja...

Au olgu Isale,...

Palve:

Preester: Halasta meie peale, Issand, halasta meie peale.
Kõik: Ole meile armuline oma Pühima Kannatuse pärast.

Läheme II peatuse juurde lauluga "Kummardame Sind, Kristus"

Ja niimoodi kordame iga peatuse juures.

Lõpetame kiriku keskel preestri palvega.

Ristitee peatused

1. Jeesus mõistetakse surma

2. Jeesus võtab risti oma õlale

3. Jeesus nõrkeb risti raskuse all

4. Jeesus kohtub oma kurva Emaga

5. Siimon Küreenest kannab Jeesuse risti

6. Veronika annab Jeesusele higirätiku

7. Jeesus nõrkeb teist korda risti raskuse all

8. Jeesus kohtab nutvaid naisi

9. Jeesus nõrkeb kolmandat korda risti raskuse all

10. Jeesusel rebitakse riided seljast

11. Jeesus lüüakse risti

12. Jeesus sureb ristil

13. Jeesus võetakse ristilt

14. Jeesus maetakse hauda