Katoliku Kirik EestisPalve Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi, S.J. õndsakskuulutamise eest

Loe edasi: Palve Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi, S.J. õndsakskuulutamise eestKõigeväeline Jumal, Sinu Poeg kannatas ja suri ristil inimeste päästmiseks. Tema eeskujul armastas Sinu sulane peapiiskop Eduard Profittlich, S.J. Sind kogu südamest, teenis Sind ustavalt tagakiusamise ajal ja andis oma elu Kiriku eest. Arva ta oma õndsate hulka, et tema ustavuse ja armastuse eeskuju säraks kogu maailma ees. Palun Sind, võta tema eeskostel kuulda minu palve...... Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen.

Palvet võib kasutada privaatselt.

+ Msgr. Piiskop Philippe Jourdan,
Tallinn 01.06.2017

Seoses Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi, S.J. õndsakskuulutamise protsessiga, Eesti Apostellik Administratuur palub saata kirjalikult Jumala sulase eeskoste läbi toimunud armudest järgnevale epostile: .

22. veebruar - Jumala sulase Eduard Profittlich S.J. mälestuspäev

Loe edasi: 22. veebruar - Jumala sulase Eduard Profittlich S.J. mälestuspäev

Peapiiskop Eduard Profittlich S.J. sündis 11. septembril 1890. aastal Birresdorfis Saksamaal. Ta oli saksa rahvusest katoliku vaimulik, jesuiit, aastast 1931 katoliku kiriku apostellik administraator Eestis ja aastast 1936 piiskop. Tänavu 22. veebruaril 2019 möödub 77 aastat peapiiskop Eduard Profittlichi surmast. Praegu on hea aeg just kogu südamega pöörduda palves eeskoste saamiseks Jumala sulase Eduard Profittlichi poole.

Profittlichi hakkas oma venna Peteri jälgedes juba noorelt huvitama preestrikutsumus ja 1913. sai temast noviits Heerenbergis, kust peale lõpetamist siirdus noor Profittlich Valkenbergi jesuiitide kõrgkooli. Alamdiakoniks pühitseti ta Trieri toomkirikus aastal 1916. Aastal 1922, kui teda pühitseti ka diakoniks ja preestriks, sõitis Profittlich edasiõpinguteks Krakowisse, kus talle omistati 1923.a. kõrgeim kraad filosoofias ja 1924.a. teoloogias.