Teade Pühakute Kongregatsioonist Vatikanist

CausesantiembleemPühakute Kongregatsioon Vatikanis kinnitas Jumala sulase peapiiskop Eduard Profittlichi S.J õndsakskuulutamise jaoks tehtud senise uurimistöö.

Pühakute Kongregatsiooni poolt anti välja dekreet Eesti Apostellikule Administratuurile, mis näitab senise uurimistöö ning Kongregatsioonile esitatud arhiividokumentide kehtivust. Dekreedile kirjutasid alla Kongregatsiooni prefekt kardinal Giovanni Angelo Becciu ja vastutav sekretär Mons. Marcello Bartolucci.

Piiskop Philippe Jourdan sulges Eesti Apostellikus Administratuuris peapiiskop Eduard Profittlichi S.J õndsakskuulutamise piiskopkondliku faasi 5. märtsil 2019 ja kõik dokumendid anti üle Pühakute Kongregatsioonile Roomas 18. märtsil 2019. Pärast dokumentide ülevaatamist palus Kongregatsioon täpsustada paari asjaolu ja lisada täiendavaid dokumente. Lisadokumendid edastati Kongregatsioonile novembris 2019. Koroonaviiruse tõttu töö Kongregatsioonis 2020. aasta kevadel peatus, jätkudes taas alates maikuust.

Nüüdseks Pühakute Kongregatsioon on leidnud, et seni tehtud töö Eesti Apostellikus Administratuuris on piisav ja vastab Kongregatsiooni nõuetele. Seetõttu Kongregatsioon andis välja kehtivusdekreedi - ladina keeles validitàs - mis lubab edasi minna õndsakskuulutamise protsessi järgmisele etapile. Tegemist on Püha Tooli esimese ametliku reaktsiooniga peapiiskop Profittlichi õndsakskuulutamise protsessile ning kahtlemata ajaloolise dokumendiga Katoliku Kirikule Eestis

Järgmise etapi jaoks määratakse Kongregatsiooni poolt relaator, Kongregatsiooni ametnik, kes koos kohaliku piiskopkondliku postulaatoriga koostab õndsakskuulutamise projekti ehk ladina keeles Positio, mis on dokumentidel põhinev Jumala sulase elu, märterlust ja pühaduse mainet kätkev tervikteos. Positio esitatakse seejärel hindamiseks teoloogiakomisjonile Roomas, kes omakorda esitab positiivse vastuse korral selle Paavstile kinnitamiseks.

Eduard Profittlich oli sakslane, jesuiit, kes tuli Eestisse 1930. aastal, õppis ära eesti keele ning võttis endale Eesti kodakondsuse. Piiskopiks pühitseti Eduard Profittlich 1936. aastal. 27. juunil 1941 arreteeriti peapiiskop Profittlich Peeter-Pauli katedraali kõrval asuvas ametikorteris ja viidi Kirovi vanglasse, kus ta mõisteti surma mahalaskmise läbi. Eduard Profittlich suri 22. veebruaril 1942 enne otsuse täideviimist. Tegemist on esimese pühakukskuulutamise protsessiga katoliku kiriku ajaloos Eestis.