Eeskostepalved õndsakskuulutamise protsessi ajal

220px Eduard ProfittlichJulgustame ustavaid inimesi, kes on saanud Jumala armu peapiiskop Eduard Profittlichi S.J. eeskoste palve abil sellest kirjalikult teada andma kirjutades Eesti Apostellikule Administratuurile. Kuna Rooma faas on alanud, ei tähenda, et ustavad inimesed ei peaks enam Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskoste läbi pöörduma palves Jumala poole.Kirjutatud tunnistused võivad olla ka anonüümsed või varjunimega. Palume aga märkida vanus ja elukoht. Kõik tunnistused on teretulnud ja neid ei avalikustata. Isegi siis kui vahest tundub, et ollakse palvetanud mitme pühaku eeskoste läbi, ka siis tuleks anda oma tunnistust Jumala armu saamisest. Ükski palve ei ole naiivne ja üksi inimene, ka Kongregatsioonis ei otsusta, kas see on vastus palvele või ei, ainuüksi Jumal teab, millist armu Ta palve kaudu meile annab. Iga tunnistus on väärtuslik meie jaoks. Olgem palves püsivad.

Antud tunnistustega arvestatakse Positsio kirjutamisel. Jumala Sulase Eduard Profittlichi kohta kirjutatav Positsio on salajane kuni kanoniseerimise lõpuni. Ei ole vaja karta, et ilma teie loata tunnistus leviks avalikult. Isa Eduard Profittlich on Taevas ja ootab, et me tema eeskoste läbi palvetataksime.

Iga palvetunnistus on tänu Jumalale saadud armu eest.

Administratuur palub saata tunnistused Jumala sulase eeskoste läbi toimunud armudest kirjalikult aaressil: Eesti Apostellik Administratuur, Vene tn 18, Tallinn 10123 või .

Palvekaardid ja noveeni palvuse infolehed on saadaval erinevates Katoliku Kiriku kogudustes üle Eesti. Need palvekaardid on mõeldud palvetamiseks, mitte mälestuskaardina. Kõige ilusam mälestus aga on palve ise.