Sompa ja Kohtla-Järve

Sompa

 R 11:00    p. Missa   vene ja poola keeles 

Kohtla-Järve: Pensionäride päevakeskus (Järveküla tee 57)

 N 14:00 p Missa   vene ja poola keeles